logo

    

Súťažno-vzdelávacia aktivita
HOVORME O JEDLE 

 

PONDELOK 16.10.2023

Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

1. Víťazná škola: Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec, Bratislavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
 

2. Víťazná škola: Špeciálna základná škola Revúca, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca,
Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


UTOROK 17.10.2023

Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

1. Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Lúčky 521, 034 82 Lúčky, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Víťazná škola: Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Komenského 1096, 029 01 Námestovo, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

 

STREDA 18.10.2023

Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

1. Víťazná škola: Základná škola Jána Hollého, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš, Trnavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Jelšava, 
Železničná 245, 049 16 Jelšava, Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


ŠTVRTOK 19.10.2023

Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

Víťazná škola: Špeciálna základá škola Detva, Obrancov mieru 879/9, 962 12 Detva, Banskobystrický kraj


súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia

súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

 

PIATOK 20.10.2023

Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

1. Víťazná škola: Základná škola Nováky, Pribinova 123, 972 71 Nováky,
Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia

súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
 

2. Víťazná škola: Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list"NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE"
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, J. A. Komenského 81, 991 06 Želovce, Banskobystrický kraj

 

Celkové hodnotenie 
XI . ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE

ZLATÉ PÁSMO HODNOTENIA
STRIEBORNÉ PÁSMO HODNOTENIA
BRONZOVÉ PÁSMO HODNOTENIA

 

--------------------------------------------------------

 

Výtvarná súťaž
CHUTNÉ MAĽOVANIE

 


Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Ján Chovanec, 2. ročník
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244, 065 45 Plavnica, Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Tomáš Axamský, 9. ročník
Špeciálna základná škola Revúca, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Kamila Fodorová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Zuzana Rovnianková, 8. ročník
Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča, Žilinský kraj
Pedagóg: Ing. Jana Pavlíková

súťažný príspevok na stiahnutie


Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Alexander Petrila, 2. ročník
Základná škola s materskou školou Tulčík, Tulčík 116, 082 13 Tulčík, Prešovský kraj
Pedagóg: Ľubomíra Štofaníková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Kristóf Kántor, 5. ročník
Základná škola Lipóta Gregovitsa s VJM, Školská 399/1, 925 23 Jelka, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Ilona Kántor Rőth

súťažný príspevok na stiahnutie
Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória:

Vanessa Jachvanová, 1. ročník
Zákaldná škola s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice, Prešovský kraj
Pedagóg: PeadDr. Irena Veverková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Alžbeta Papánová, 7. ročník
Základná škola Martisnká, Martinská 20, 01 008 Žilina, Žilinský kraj
Pedagóg: Romana Kluchová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Nella Lívia Mankovická, 3. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Komenského ul. 3, 945 01 Komárno, Nitriansky kraj
Pedagóg: Gabriela Kamocsaiová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Blanka Šimčíková, 9. ročník
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 949 01 Nitra, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Julianna Géczyová, 5. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14 946 03 Kolárovo, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Monika Kacz

súťažný príspevok na stiahnutie
Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória: 

Radko Nemec, 2 ročník
Základná škola s materskou školou, Plavnica 244, 065 45 Plavnica, Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie 

II. kategória:

Anna Hyde, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie 

 

--------------------------------------------------------

Literárna súťaž

NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE

 


I. kategória (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ): 

Marek Petrovský, 6. ročník
Základná škola s materskou školou, Bojničky 150, 920 55 Bojničky, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Ludmila Bujnová

súťažný príspevok na stiahnutie


Oľga Siničáková, 5. ročník
Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 07213 Palín,
Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Simona Kováčová

súťažný príspevok na stiahnutie


Pavel Šebo, 6. ročník
Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra, Bratislavský kraj
Pedagóg: Mária Sládeková

súťažný príspevok na stiahnutie


Zuzana Šišková, 6. ročník
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Zuzana Rešitovičová

súťažný príspevok na stiahnutie


Adela Chorvátová, 5. ročník
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka, Bratislavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutieII. kategória (žiaci 7 - 9. ročníka ZŠ):


Michaela Janigová, 8.ročník
Základná škola A. Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok – Černová, Žilinský kraj
Pedagóg: Jana Štrbová

súťažný príspevok na stiahnutie

 

Marek Patinka, 9. ročník
Základná škola s materskou školou, Vrbovce 147, 906 06 Vrbovce, Trenčiansky kraj
Pedagóg:  Mgr. Jana Havlová

súťažný príspevok na stiahnutie

 

Milan Vozár, 9. ročník
Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Renáta Mitruková

súťažný príspevok na stiahnutie

 

Rebeka Sivčáková, 7. ročník
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, 029 56 Zákamenné, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Katarína Florková

súťažný príspevok na stiahnutie

 

Tamara Hacajová, 9. ročník
Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Renáta Mitruková

súťažný príspevok na stiahnutie

 

--------------------------------------------------------

Fotografická súťaž
OČAMI GURMÁNA

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Matej Kubiza, 5. ročník
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné, Ulica Špitál 967/4, 029 56 Zákamenné, Žilinský kraj
Pedagóg: Anna Vlžáková

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Marína Makanová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Habovka, E. P. Bárdoša 235/50, 027 32 Habovka, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Eva Tarajová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Nicole Mozolová, 5. ročník
Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen, Banskobystrický kraj 
Pedagóg: Mgr. Veronika Rafaelisová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Ema Liová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Habovka, E. P. Bárdoša 235/50, 027 32 Habovka, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Eva Tarajová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Mária Medvecká, 7. ročník
Základná škola s materskou školou Beňadovo 68, 02963 Beňadovo, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Janka Večerková

súťažný príspevok na stiahnutie


Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória: 

Lujza Tarabová, 6. ročník
Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina, Žilinský kraj
Pedagóg: Romana Kluchová

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória:

Ema Janetová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné, Ulica Špitál 967/4, 029 56 Zákamenné, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Michaela Janoťáková

súťažný príspevok na stiahnutie

 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória: 

Alexandra Jankovičová, 6. ročník
Základná škola s materskou školou Ludanice, Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutieTéma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória:

Rebeka Martošová, 5. ročník
Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina, Žilinský kraj
Pedagóg: Romana Kluchová

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória:

Michaela Kytašová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Krušetnica 83, 029 56 Krušetnica, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Stanislava Kresťanová

súťažný príspevok na stiahnutie

 

Víťazom srdečne gratulujeme :)

Všetkým zúčastneným školám ďakujeme za krásne aktivity, ktoré pripravili pre svojich žiakov. 

 
PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...