logo

                                          

 

 

Súťažno-vzdelávacia aktivita
HOVORME O JEDLE 

 

PONDELOK 10.10.2022

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka, č.141, Oravská Jasenica, 029 64, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list 1
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list 2

2. Vyhlásená denná téma: Potraviny – zdroj života
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia

súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


UTOROK 11.10.2022

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
Víťazná škola: Špeciálna základná škola Revúca, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca,
Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list2. Vyhlásená denná téma: Dodržiavaj pitný režim

Víťazná škola: Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré,
Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

 

STREDA 12.10.2022

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
Víťazná škola: Spojená škola internátna, Červeňova 42, 949 01 Nitra, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Sleduj informácie na obale potravín

Víťazná škola: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 949 01 Nitra, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


ŠTVRTOK 13.10.2022

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
Víťazná škola: Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Komenského 1096, 029 01 Námestovo, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia

súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

2. Vyhlásená denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza
Víťazná škola: Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj 

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


PIATOK 14.10.2022

1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ
Víťazná škola: Základná škola, Vŕšok 489/20, Láb, 900 67, Bratislavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list
 

2. Vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa
Víťazná škola: Základná škola Odorín, Odorín 65, 053 22 Odorín, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list"NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE"
Víťazná škola: Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta, 9, 941 10 Tvrdošovce, Nitriansky kraj

 

Celkové hodnotenie všetkých zúčastnených škôl

ZLATÉ PÁSMO hodnotenia


STRIEBORNÉ PÁSMO hodnotenia

BRONZOVÉ PÁSMO hodnotenia

--------------------------------------------------------

 

Výtvarná súťaž
CHUTNÉ MAĽOVANIE

 


Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Barbora Kaufmanová, 3. ročník
Základná škola s materskou školou A. Matulu 145, 962 66 Sebechleby,
Banskobystrický kraj
Pedagóg: Martina Nita

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Patrik Čajka, 7. ročník
Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka, č.141, Oravská Jasenica, 029 64, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Anna Melišková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Jurko Pleva, 1. ročník
Základná škola s materskou školou A. Matulu 145, 962 66 Sebechleby,
Banskobystrický kraj
Pedagóg: Martina Nita

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Hana Borošová, 9. ročník
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie
Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória:

Andrej Mátyus, 2. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Komenského ul. 3, 945 01 Komárno, Nitriansky kraj
Pedagóg: Gabriela Kamocsaiová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Linda Sopčiaková, 7. ročník
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Armando Junior Benček, 3. ročník
Základná škola, Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Marta Košútová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Alexandra Butkovičová, 9. ročník
Základná škola, Školská 9, 935 21 Tlmače, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Miroslav Straka, Dis. Art

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória: 
Karol Vojcek, 4. ročník
Základná škola Š. Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Ružena Sapárová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Radoslav Marculinec, 6. ročník
Základná škola Martinská, Martinská 20, 01 008 Žilina, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Božena Bzdilíková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

 

--------------------------------------------------------

Literárna súťaž

ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH

 


I. kategória (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ): 

Tomáš Pavlišin, 5. ročník
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22, Košice, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Lucia Garbárová

súťažný príspevok na stiahnutie


Zuzana Gregušová, 6. ročník
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, Bratislavský kraj
Pedagóg: Mgr. Sandra Holešová

súťažný príspevok na stiahnutie


Róbert Sojčák, 6. ročník
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Alena Engelová

súťažný príspevok na stiahnutie


Patrik Figeľ, 6. ročník
Základná škola M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Peter Trella

súťažný príspevok na stiahnutie


Petra Gergeľová, 5. ročník
Základná škola M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Peter Trella

súťažný príspevok na stiahnutie

 

II. kategória (žiaci 7 - 9. ročníka ZŠ):

Michaela Janigová, 8.ročník
Základná škola A. Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok – Černová, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Katarína Hrušková

súťažný príspevok na stiahnutie


Sírius Semanco, 9. ročník
Základná škola, SNP 1, 066 01 Humenné, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Miroslava Riedl

súťažný príspevok na stiahnutie


Matúš Cibuliak, 8. ročník
Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 980 61 Tisovec, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Petra Kertész

súťažný príspevok na stiahnutie
 

Miriam Nôtová, 9. ročník
Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835/9,  979 01 Rimavská Sobota,
Banskobystrický kraj
Pedagóg: Beáta Fülöpová

súťažný príspevok na stiahnutie


Ľudmila Fratričová, 8. ročník
Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, Bratislavský kraj
Pedagóg: Mgr. Katarína Rabajdová

súťažný príspevok na stiahnutie


--------------------------------------------------------

Fotografická súťaž
OČAMI GURMÁNA

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Dominika Beťáková, 5. ročník
Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov, Trnavský kraj
Pedagóg: Simona Čelková

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Kiara Hodrušská, 8. ročník
Základná škola Pavla Križku, ul. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Marta Hrčková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Ema Beniačová, 6. ročník
Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina, Žilinský kraj
Pedagóg: Romana Kluchová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Gregor Šturdík, 8. ročník
Základná škola Jána Palárika, Majcichov 536, 919 22 Majcichov, Trnavský kraj
Pedagóg: RNDr. Mgr. Ľubica Hildebrandová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória: 

Laura Kubinová, 5. ročník
Základná škola s materskou školou, Krušetnica 83, 029 54 Krušetnica, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Stanislava Kresťanová

súťažný príspevok na stiahnutie


Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Andrea Ondreková, 6. ročník
Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68, 029 63 Beňadovo, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Janka Večerková

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória: 

Terézia Šimúnová, 9. ročník
Základná škola Rajecká Lesná, Záplotie 414, 013 15 Rajecká Lesná, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Mária Jurkechová

súťažný príspevok na stiahnutie


Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória:

Olívia Rojková, 6. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka 497/20, 932 01 Veľký Meder, Trnavský kraj
Pedagóg: Ing. Lucia Tamási

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória:

David Gerard, 7. ročník
Základná škola s materskou školou, Kľačany 263, 920 64 Kľačany, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Jana Pavlovičová

súťažný príspevok na stiahnutie

 

Víťazom srdečne gratulujeme :)

Všetkým zúčastneným školám ďakujeme za krásne aktivity, ktoré pripravili pre svojich žiakov. 


PRIHLÁSENIE
novinky
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....
11.10.2022
Registrácia do všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE bola 9.10.2022 ukončená.  Ďakujeme v&...
02.10.2022
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v X. ročníku týždňa HOVORME O JED...