logo

                             

 

 

Súťažno-vzdelávacia aktivita
HOVORME O JEDLE 

 

PONDELOK 11. 10. 2021

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
Víťazná škola: Základná škola, Vŕšok 489/20, Láb, 900 67,
Bratislavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


2. Vyhlásená denná téma: Príliš dobré na vyhodenie – stop plytvaniu potravinami
Víťazná škola: Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce, 068 01,
Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


UTOROK 12. 10. 2021

1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
Víťazná škola: Špeciálna základná škola Revúca, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca,
Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

2. najlepšie hodnotenie: Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, 053 61 Olcnava,
Košický kraj

3. najlepšie hodnotenie: Základná škola Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou,
Prešovský kraj


2. Vyhlásená denná téma: Kompostujme kuchynský odpad
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka, č.141, Oravská Jasenica, 029 64, Žilinský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

2. najlepšie hodnotenie: Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín,
Žilinský kraj

3. najlepšie hodnotenie: Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty, 908 01,
Trnavský kraj


STREDA 13. 10. 2021

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Priechod, Priechod 179, Priechod, 97611,
Banskobystrický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


Špeciálne ocenenie MLIEČNEHO FONDU vo forme vecných cien získavajú: 

1. Spojená škola internátna, ČSA 230/95, 967 01 Kremnica, Banskobystrický kraj

2. Spojená škola - Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj

3. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín,
Žilinský kraj


2. Vyhlásená denná téma: Recyklujme kuchynský odpad
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 949 01 Nitra, Nitriansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


ŠTVRTOK 14. 10. 2021

1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

2. Vyhlásená denná téma: Sezónnosť a regionalita potravín
Víťazná škola: Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, Bystré, 094 34,
Prešovský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list


PIATOK 15. 10. 2021

1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Udiča, Udiča 248, Udiča, 018 01, Trenčiansky kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list

2. Vyhlásená denná téma: Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim
Víťazná škola: Základná škola s materskou školou Unín, Unín 420, Unín, 908 46, Trnavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie - prezentácia
súťažný príspevok na stiahnutie - metodický list"NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA SÚŤAŽNO-VZDELÁVACEJ AKTIVITY HOVORME O JEDLE"
Víťazná škola: Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta, 9, 941 10 Tvrdošovce, Nitriansky kraj

 

Žrebovanie víťazov
SÚŤAŽE PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE


1. Víťazná škola: Školská jedáleň Gogoľova 2143/7, Topoľčany ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany, Nitriansky kraj


2. Víťazná škola: Školská jedáleň Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 949 01 Nitra, Nitriansky krajCELKOVÉ HODNOTENIE
IX. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE

ZLATÉ PÁSMO HODNOTENIA
STRIEBORNÉ PÁSMO HODNOTENIA
BRONZOVÉ PÁSMO HODNOTENIA


--------------------------------------------------------

 

Výtvarná súťaž
CHUTNÉ MAĽOVANIE

 


Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Janko Remko, 4. ročník
Základná škola M. Kukučína, SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Michal Tomáš

súťažný príspevok na stiahnutie

II. kategória:

Ella Juliniová, 9. ročník
Základná škola, Fatranská 14, 949 01 Nitra, Nitriansky kraj
Pedagóg: Janka Denková 

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

Dávid Ozsvald, 2. ročník
Základná škola s vyuč. jazykom maďarským Gregorovitsa Lipóta, Školský ul. 399/11, 925 23 Jelka, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Ilona Kántor Rőth

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Natália Babicová, 8. ročník
ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka, ul. ČSA 109/91, 962 23 Očová,
Banskobystrický kraj
Pedagóg: Mgr. Eva Ďurčatková

súťažný príspevok na stiahnutie
Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória:

Tamara Madolová, Agáta Mladá, 4. ročník
Základná škola Š, Moysesa, 951 76 Tesárske Mlyňany,
Nitriansky kraj
Pedagóg: Ružena Sapárová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Veronika Kopurcová, 5. ročník
Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom, Trenčiansky kraj
Pedagóg: Eva Staňová

súťažný príspevok na stiahnutie 

Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Sofia Grusová, 2. ročník
Základná škola vo Fričovciach, Fričovce 21, 082 37 Fričovce,
Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Zuzana Imrichová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Dominika Hacsiková, 4. ročník
Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo, Nitriansky kraj
Pedagóg: Mgr. Monika Kacz

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Cukry, tuky, soľ

I. kategória: 
Sabinka Kubačková, 2. ročník
Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Mária Tomášová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Veronika Ravaszová, 9. ročník
Základná škola s vyuč. jazykom maďarským Gregorovitsa Lipóta, Školský ul. 399/11, 925 23 Jelka, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Ilona Kántor Rőth

súťažný príspevok na stiahnutie


 

 

Špeciálne ocenenie pre pedagóga
za vedenie žiakov pri tvorbe výtvarných prác a žiakov pri tvorbe výtvarných prác: 

Viktória Kapustová, 6. ročník
Mateo Pálffy, 5. ročník
Lukáš Morgoš, 5. ročník

Pedagóg: Mgr. Beáta Ruttkay
Základná škola Belá – Dulice, Belá – Dulice č. 84, 038 11 Belá – Dulice, Žilinský kraj

Viktória Kapustová

Mateo Pálffy

Lukáš Morgoš

 

--------------------------------------------------------

Literárna súťaž

NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA
RASTIE ZA ROHOM

 


I. kategória (žiaci 5 - 6. ročníka ZŠ): 

Tobias Mojmír Magerčiak, 5. ročník
Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 03214 Ľubeľa, Žilinský kraj
Pedagóg: PhDr. Beata Strcuľová

súťažný príspevok na stiahnutie


Boris Tiller, 6. ročník
Základná škola, Janigova 2, 040 23 Košice, Košický kraj
Pedagóg: Juliana Ludviková

súťažný príspevok na stiahnutie


Viktória Váleková, 6. ročník
Základná škola, Svrčinovec 336,  023 12 Svrčinovec, Žilinský kraj
Pedagóg: Mgr. Iveta Majchráková 

súťažný príspevok na stiahnutie


David Gerard, 6. ročník
Základná škola s materskou školou Kľačany, Kľačany 263, 920 64 Kľačany, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Jana Pavlovičová

súťažný príspevok na stiahnutie


Zuzana Gregušová, 5. ročník
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, Bratislavský kraj
Pedagóg: Mgr. Sandra Holešová

súťažný príspevok na stiahnutie

 

II. kategória (žiaci 7 - 9. ročníka ZŠ):


Veronika Klasová, 8. ročník
Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves, Bratislavský kraj
Kategória II. -  žiaci 7., 8. a 9. ročníka základných škôl
Pedagóg: Ana Filko

súťažný príspevok na stiahnutie


Eva Grajcarová, 8. ročník
Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín, Košický kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


Michaela Repovská, 9. ročník
Základná škola M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, Košický kraj
Pedagóg: Mgr. Peter Trella

súťažný príspevok na stiahnutie
 

Aneta Berešíková, 9. ročník
Základná škola s materskou školou Obdreja Štefku, M.R.Štefánika 432, 013 03 Varín, Žilinský kraj
Pedagóg: Margita Vojteková

súťažný príspevok na stiahnutie


Ján Engel, 9. ročník
Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Anna Daňová

súťažný príspevok na stiahnutie


--------------------------------------------------------

Fotografická súťaž
OČAMI GURMÁNA

 

 

Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

I. kategória:

Chiara Kovačičová, 6.ročník
Základná škola, Školská 2, 90851 Holíč, Trnavský kraj
Pedagóg: Mgr. Emília Krištofíková

súťažný príspevok na stiahnutie
II. kategória:

Marta Mervová, 8.ročník
Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica, Košický kraj
Pedagóg: Adela Mervová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

I. kategória:

David Kováč, 6.ročník
ZŠ s MŠ J. Holčeka, ul. Juraja Holčeka 583/18, 94143 Dolný Ohaj, Nitriansky kraj
Pedagóg: Ing. M. Hozlárová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória:

Katarína Slivová, 7. ročník
Spojená škola, Školská 478, 086 33  Zborov, Prešovský kraj
Pedagóg: Mgr. Peter Tej

súťažný príspevok na stiahnutie


 

Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

I. kategória: 

David Gerard, 6. ročník
Základná škola s MŠ Kľačany 263, Kľačany 263, 920 64 Kľačany, Trnavský kraj

súťažný príspevok na stiahnutie


II. kategória:

Anna Madžová, 8. ročník
Základná škola, Školská 766, Lehota pod Vtáčnikom
Pedagóg: RNDr. Dagmar Černáková

súťažný príspevok na stiahnutieTéma: Mäso, hydina, ryby, vajcia

I. kategória:

Marína Makanová, 6. ročník  
ZŠ s MŠ Habovka, Edmunda Petra Bárdoša 50, 027 32 Habovka
Pedagóg: Mgr. Eva Tarajová

súťažný príspevok na stiahnutie


 

II. kategória: 

Viktória Lucia Šarišská, 9. ročník
Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov, Prešovský kraj
Pedagóg: Peter Tej

súťažný príspevok na stiahnutie


Téma: Cukry, tuky, soľ


I. kategória: Cena nebola udelená

II. kategória: Cena nebola udelená

 

Víťazom srdečne gratulujeme!

Všetkým zúčastneným školám ďakujeme za krásne aktivity, ktoré pripravili pre svojich žiakov. 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...