logo

                                          

 

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
súťažno-vzdelávacej aktivite
HOVORME O JEDLE

 

KEDY SA KONÁ
Súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle je jednou z aktivít X. ročníka HOVORME O JEDLE.

Aktivity k vyhláseným denným témam súťaže HOVORME O JEDLE je možné realizovať ktorýkoľvek deň v termíne od 10.10.2022 do 14.10.2022. KTO SA MôŽE ZÚČASTNIŤ
Súťaž je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.


ČO MUSÍ ŠKOLA UROBIŤ, AK SA CHCE DO SÚŤAŽE ZAPOJIŤ
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 12.9.2022 do 9.10.2022Po termíne 9.10.2022 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!


AKO SÚŤAŽ PREBIEHA
V rámci X. ročnika HOVORME O JEDLE je vyhlásených 10 denných tém. 
Vyhlásené denné témy nájdete TU. 
Každá vyhlásená denná téma je hodnotená a ocenená samostatne!

Škola sa do súťaže zapojí tým, že k vyhlásenej dennej téme vymyslí a zrealizuje rôzne aktivity v rámci triedy/školy. Zo všetkých zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme vypracuje škola súťažný príspevok, ktorý je zložený z prezentácie školy o všetkých zrealizovaných aktivitách k vybranej dennej téme a metodického materiálu k vybranej zrealizovanej aktivite v predpísanom formáte.

Ku každej vyhlásenej dennej téme môže škola zaslať maximálne jeden súťažný príspevok. 

Škola si môže vybrať, s ktorými dennými témami bude pracovať a zo zrealizovaných aktivít pripraví súťažný príspevok. Môže pripraviť a zrealizovať aktivity napr. k jednej, dvom, trom alebo všetkým vyhláseným denným témam.


ČO JE SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK
Súťažný príspevok je materiál vypracovaný školou, ktorý dokumentuje aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali.

Súťažný príspevok je zložený z dvoch častí:
-  prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt,
-  metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.


DO KEDY ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK
Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať do 21.10.2022.


AKO A KDE ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK
Súťažný príspevok sa zasiela elektronicky na adresu hovormeojedle.sutaz@gmail.com

O ČO HRÁME

  • o finančné ceny v hodnote 330 EUR pre víťazov každej z vyhlásených denných tém a najaktívnejšiu školu súťaže,
  • o ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.


ČO HĽADÁME

  • kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy na základných školách,
  • nápady, ktoré ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom v SR a budú dobrým príkladom pre ich nasledovanie.

Všetky dôležité informácie k súťaži budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ / Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť: 

Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták súťaž HOVORME O JEDLE - A4.pdf
Informačný leták súťaž HOVORME O JEDLE - A3.pdf 

Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - A4.pdf
Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - A3.pdf

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....
11.10.2022
Registrácia do všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE bola 9.10.2022 ukončená.  Ďakujeme v&...
02.10.2022
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v X. ročníku týždňa HOVORME O JED...