logo

Vyhlásené denné témy  
XI. ročníka HOVORME O JEDLE:


Pondelok
(16.10.2023)
Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky


Utorok
(17.10.2023)

Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

 

Streda
(18.10.2023)

Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

Štvrtok
(19.10.2023)
Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny


Piatok
(20.10.2023)
Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ

 


Začnite uvažovať o svojich súťažných príspevkoch k jednotlivým vyhláseným denným témam už teraz!!!  

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad aktivitami k vyhláseným denným témam.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú mapovať všetky plánované a realizované aktivity školy k vyhláseným denným témam a ku každej vyhlásenej dennej téme pripravia jeden súťažný príspevok za školu.
     
  • Požiadajte jednotlivé triedy o aktívnu spoluúčasť. K vybraným a zrealizovaným aktivitám v rámci triedy pripravia napríklad metodické listy,  pracovné listy, výukový materiál, scenár, prezentáciu, test, výtvarné žiacke práce, fotodokumentáciu, zrhnutie zaujímavých momentov, prípadne iné výstupy. Tie budú slúžiť ako podklad alebo súčasť súťažného príspevku školy k vyhlásenej dennej téme.

Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať najneskôr do 29.10.2023!!!
 

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha! 

Tu si môžete stiahnuť:

Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - verzia 1 - A4.pdf
Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - verzia 1 - A3.pdf

Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - verzia 2 - A4.pdf
Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - verzia 2 - A3.pdf

PRIHLÁSENIE
novinky
15.09.2023
REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ OD 15.9.2023 do 15.10.2023. TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ :) Organizačný tím Hovorm...
25.08.2023
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v XI. ročníku týždňa HOVORME O JEDL...
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....