logo

                                          

 


PREDPÍSANÁ FORMA SÚŤAŽNÉHO PRÍSPEVKU 
súťažno-vzdelávacej aktivity
HOVORME O JEDLE

 

ČO JE SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK
Súťažný príspevok je materiál vypracovaný školou, ktorý dokumentuje aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali. Veľkosť súťažného príspevku: maximálne 10 MB.    

Z ČOHO SA SKLADÁ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK
1. prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt,
2. metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.:
 

  1. Prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt.

Obsah prezentácie vo formáte PowerPoint (ppt, pptx):
1. snímka: Názov prezentácie, ktorý vystihuje vybranú dennú tému a zároveň zrealizované aktivity.
2. snímka: Zoznam všetkých zrealizovaných aktivít školy k vybranej dennej téme.
3. snímka a ďalšie snímky: Stručný výstižný opis každej zrealizovanej aktivity školy s uvedením počtu žiakov, ktorí sa aktivity zúčastnili, ročníky, pre ktoré bola aktivita určená a pár zaujímavých fotografií.
Posledná snímka: Uveďte všetky tieto údaje: • názov školy • typ školy (základná škola, špeciálna základná škola, základná škola pri ZZ) • adresa školy • meno a priezvisko kontaktnej osoby (pedagóg školy) • jeho telefónne číslo a email • celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k vyhlásenej dennej téme zapojili • najaktívnejšiu triedu dennej témy (trieda, meno a priezvisko triedneho učiteľa, počet detí v triede) • názov vyhlásenej dennej témy, ku ktorej je súťažný príspevok spracovaný • celkový počet žiakov školy.
 

  1. Metodický list  minimálne k jednej vybranej a zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.

Obsah metodického listu vo formáte Microsoft Word (doc, docx):

  1. Cieľ, zameranie aktivity
  2. Vyučovací predmet (Uveďte vyučovací predmet, ročník a tému, v rámci ktorých je možné aktivitu vo vyučovacom procese realizovať.)
  3. Pomôcky (Uveďte pomôcky, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie aktivity vo vyučovacom procese. Ak nie sú potrebné žiadne pomôcky, uveďte: „Nie sú potrebné.“)
  4. Príprava (Krátka informácia o potrebných teoretických a praktických poznatkoch.)
  5. Postup / Realizácia (Výstižný opis postupu / realizácie.)
  6. Zhrnutie (Čo sme sa naučili, čo si zapamätáme, v čom nájdeme poučenie.)
  7. Prílohy (napr. obrázok, tabuľka, text, úloha, plagát, zadania pre žiakov a pod.) 


DOKEDY A KDE ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK
Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať najneskôr do 21.10.2022!!! Súťažný príspevok zasielajte elektronicky na adresu hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha! 

 


 

PRIHLÁSENIE
novinky
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....
11.10.2022
Registrácia do všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE bola 9.10.2022 ukončená.  Ďakujeme v&...
02.10.2022
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v X. ročníku týždňa HOVORME O JED...