logo

                                  


 

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
súťažno-vzdelávacej aktivite
HOVORME O JEDLE

 

Kedy sa koná
Súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle je jednou z aktivít IX. ročníka HOVORME O JEDLE.

Aktivity k vyhláseným denným témam súťaže HOVORME O JEDLE je možné realizovať ktorýkoľvek deň v termíne od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021. Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak sa chce do súťaže zapojiť
ZAREGISTROVAŤ SA (REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ DŇA 10.10.2021)
prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 13. 9. 2021 do 10. 10. 2021. Po termíne 10. 10. 2021 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha
V rámci IX. ročnika HOVORME O JEDLE je vyhlásených 10 denných tém. Vyhlásené denné témy nájdete TU.

Škola sa do súťaže zapojí tým, že k vyhlásenej dennej téme vymyslí a zrealizuje rôzne aktivity v rámci triedy/školy. Zo všetkých zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme vypracuje škola súťažný príspevok, ktorý je zložený z prezentácie školy o všetkých zrealizovaných aktivitách k vybranej dennej téme a metodického materiálu k vybranej zrealizovanej aktivite v predpísanom formáte.

Ku každej vyhlásenej dennej téme môže škola zaslať maximálne jeden súťažný príspevok. 

Škola si môže vybrať, s ktorými dennými témami bude pracovať a zo zrealizovaných aktivít pripraví súťažný príspevok. Môže pripraviť a zrealizovať aktivity napr. k jednej, dvom, trom alebo všetkým vyhláseným denným témam.

Každá vyhlásená denná téma je hodnotená a ocenená samostatne!


Čo je súťažný príspevok
Súťažný príspevok je materiál vypracovaný školou, ktorý dokumentuje aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali.

Súťažný príspevok je zložený z dvoch častí:
-  prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali v predpísanej forme, vo formáte ppt,
-  metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej dennej téme v predpísanej forme, vo formáte doc.

Do kedy zaslať súťažný príspevok
Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať do 22. 10. 2021.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok
Súťažný príspevok sa zasiela elektronicky na adresu hovormeojedle.sutaz@gmail.com

O čo hráme:

 • o finančné ceny v hodnote 330 EUR pre víťazov každej z vyhlásených denných tém a najaktívnejšiu školu súťaže,
 • o špeciálne ceny spojené s Medzinárodným rokom ovocia a zeleniny pre školy - výsadba ovocných stromov v areáli školy a kompostoviská v areáli školy,
 • o špeciálne ceny spojené s Medzinárodným rokom ovocia a zeleniny pre triedne kolektívy - voňavé ovocno-zeleninové koše,
 • o špeciálne ceny spojené s Medzinárodným rokom ovocia a zeleniny pre školské jedálne - 250 kg vybraného ovocia a zeleniny,
 • o ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.

Čo hľadáme:

 • kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy na základných školách,
 • nápady, ktoré ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom v SR a budú dobrým príkladom pre ich nasledovanie.

NEPREHLIADNITE!!!
Š P E C I Á L N E   Ž R E B O V A N I E   
PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

250 kg vybraného ovocia a zeleniny od 
Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu Slovenskej republiky, Ovocinárskej únie Slovenskej republiky a Zväzu zemiakarov a zeleninárov Slovenska

 • Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej základnej školy, ktorá sa aktívne zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE (t.j. zaslala súťažný príspevok minimálne k jednej vyhlásenej dennej téme).
 • Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň, ktorá nakúpila ovocie a zeleninu od slovenských pestovateľov pre potrebu prípravy jedál pre žiakov školy v týždni od 11. do 15. októbra 2021 a vyplnila žrebovací dotazník.
 • Špeciálna cena bude udelená dvom vyžrebovaným školským jedálňam.
 • Žrebovací dotazník bude zverejnený TU.
     


Obsah elektornického žrebovacieho dotazníka: 

 • Názov školskej jedálne
 • Adresa školskej jedálne
 • Zriaďovateľ školskej jedálne
 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby za školskú jedáleň
 • E-mail kontaktnej osoby za školskú jedáleň
 • Telefón kontaktnej osoby za školskú jedáleň
 • Počet stravníkov školskej jedálne
 • Dátum prípravy jedla z ovocia a zeleniny od slovenských pestovateľov (v termíne od 11.10.2021 do 15.10.2021)
 • Názov jedla/jedál pripraveného/pripravených z ovocia a zeleniny od slovenských pestovateľov
 • Názov základne školy pri ktorej školská jedáleň pôsobí
 • Adresa základnej školy
 • Nezabudnite do žrebovacieho dotazníka priložiť fotografiu jedla, jeho prípravy alebo konzumácie :). Veľkosť fotografie do 3 MB. 
   

Vyhlásenie školskej jedálne ako účastníka súťaže (odklik na znenie vyhlásenia):
Pri registrácii odklikom vyznačeného políčka školská jedáleň ako účastník súťaže potvrdí vyhlásenie, že nakúpili ovocie a zeleninu od slovenských pestovateľov na prípravu jedla v týždni od 11.10.2021 do 15.10.2021 a v prípade získania špeciálnej ceny Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu Slovenskej republiky, Ovocinárskej únie Slovenskej republiky a Zväzu zemiakarov a zeleninárov Slovenska
predloží organizátorovi súťaže kópiu dokladu o nákupe ovocia a zeleniny slovenského pôvodu. 

Vyhlásenie nie je potrebné zasielať žiadnym iným spôsobom. 


 

Všetky dôležité informácie k súťaži budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:

Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták súťaž HOVORME O JEDLE - A4.pdf
Informačný leták súťaž HOVORME O JEDLE - A3.pdf 

Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - A4.pdf
Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - A3.pdf

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...