logo

                               

 

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
výtvarnej súťaži
CHUTNÉ MAĽOVANIE


 

KEDY SA KONÁ
Výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE je jednou z aktivít X. ročníka HOVORME O JEDLE.

Výtvarnú súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE môžete zrealizovať v termíne od 10.10.2022 do 14.10.2022. 

KTO SA MôŽE ZÚČASTNIŤ
Súťaž je určená pre žiakov I. a II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.


ČO MUSÍ ŠKOLA UROBIŤ, AK CHCE DO SÚŤAŽE ZASLAŤ VÝTVARNÉ PRÁCE SVOJICH ŽIAKOV   
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 12.9.2022 do 9.10.2022. Po termíne 9.10.2022 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!


AKO SÚŤAŽ PREBIEHA   
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť výtvarnými prácami k vyhláseným témam súťaže.
Každá vyhlásená téma výtvarnej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách! 


Vyhlásené témy výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE nájdete TU.

Výtvarné práce môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch A3 alebo A2. Výtvarné práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl
  • kategória II. - žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac po 1 najlepšej výtvarnej práci k jednotlivým témam v oboch kategóriách - spolu teda najviac 10 výtvarných prác a zašle ich do súťaže poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené do 4novembra 2022.


DO KEDY ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK  
Súťažné príspevky k výtvarnej súťaži je potrebné zaslať do 21.10.2022.

AKO A KDE ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK 
Výtvarné práce zasielajte poštou na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

O ČO HRÁME 
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny.  Všetky dôležité informácie k výtvarnej súťaži CHUTNÉ MAĽOVANIE budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ / Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:  
Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE - A4.pdf
Informačný leták výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE - A3.pdf 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....
11.10.2022
Registrácia do všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE bola 9.10.2022 ukončená.  Ďakujeme v&...
02.10.2022
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v X. ročníku týždňa HOVORME O JED...