logo

                  
                                   


   

V Y H L Á S E N É   D E N N É   T É M Y
IX. ročníka HOVORME O JEDLE


 

Prvý deň
(Pondelok 11. 10. 2021)

1. Vyhlásená denná téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
2. Vyhlásená denná téma: Príliš dobré na vyhodenie – stop plytvaniu potravinami

Druhý deň
(Utorok 12. 10. 2021)
1. Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
2. Vyhlásená denná téma: Kompostujme kuchynský odpad


Tretí deň
(Streda 13. 10. 2021)
1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
2. Vyhlásená denná téma: Recyklujme kuchynský odpad


Štvrtý deň
(Štvrtok 14. 10. 2021)
1. Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
2. Vyhlásená denná téma: Sezónnosť a regionalita potravín


Piaty deň
(Piatok 15. 10. 2021)
1. Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ
2. Vyhlásená denná téma:
 Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim

 


Začnite uvažovať
o svojich súťažných príspevkoch
k jednotlivým vyhláseným denným témam

už teraz!!!  


Súťažné príspevky k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať najneskôr do 22. 10. 2021!!!
 

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad aktivitami k vyhláseným denným témam.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú mapovať všetky plánované a realizované aktivity školy k vyhláseným denným témam a ku každej vyhlásenej dennej téme pripravia jeden súťažný príspevok za školu.
     
  • Požiadajte jednotlivé triedy o aktívnu spoluúčasť. K vybraným a zrealizovaným aktivitám v rámci triedy pripravia napríklad metodické listy,  pracovné listy, výukový materiál, scenár, prezentáciu, test, výtvarné žiacke práce, fotodokumentáciu, zrhnutie zaujímavých momentov, prípadne iné výstupy. Tie budú slúžiť ako podklad alebo súčasť súťažného príspevku školy k vyhlásenej dennej téme.

Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

 

 

Tu si môžete stiahnuť:
Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - A4.pdf
Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE - A3.pdf

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...