logo

                               ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
fotografickej súťaži
OČAMI GURMÁNA

 

KEDY SA KONÁ
Fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA je jednou z aktivít X. ročníka  HOVORME O JEDLE.

Fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA sa koná od 10.10.2022 do 14.10.2022.

KTO SA MôŽE ZÚČASTNIŤ
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

ČO MUSÍ ŠKOLA UROBIŤ, AK CHCE DO SÚŤAŽE ZASLAŤ VÝTVARNÉ PRÁCE SVOJICH ŽIAKOV    
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 12.9.2022 do 9.10.2022. Po termíne 9.10.2022 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

AKO SÚŤAŽ PREBIEHA    
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť fotografickými prácami k vyhláseným témam súťaže.
Každá vyhlásená téma výtvarnej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách! 


Vyhlásené témy fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA nájdete TU.

Fotografia môže byť vytvorená prostredníctvom fotoaparátu a iných zaznamenávacích technických prostriedkov. Môže byť upravovaná prostredníctvom grafických programov. Technické parametre fotografie: veľkosť – do 10 MB; minimálne rozlíšenie – 1600 pixelov na dlhšej strane, formát – JPG, technika – fotografovanie.
Footgrafie môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac po 1 najlepšej fotografii k jednotlivým témam v oboch kategóriách - spolu teda najviac 10 fotografií a zašle ich do súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené do 4novembra 2022.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých fotografických prác je povinné uviesť k fotografickej práci nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora fotografickej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, emailovú adresu učiteľa a kategóriu.

DO KEDY ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK    
Súťažné príspevky do fotografickej súťaže je potrebné zaslať do 21.10.2022. 

AKO A KDE ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK   
Fotografie zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com alebo poštou na digitálnych nosičoch CD alebo DVD na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava.

Predmet správy alebo poštovú obálku je potrebné označiť slovami „fotografická súťaž“.

O ČO HRÁME 
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny.  

Všetky dôležité informácie k fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ / Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:
Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA - A4.pdf

Informačný leták fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA - A3.pdf

 

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....
11.10.2022
Registrácia do všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE bola 9.10.2022 ukončená.  Ďakujeme v&...
02.10.2022
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v X. ročníku týždňa HOVORME O JED...