logo

                             


ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
výtvarnej súťaži
CHUTNÉ MAĽOVANIE


 

Kedy sa koná
Výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE je jednou z aktivít IX. ročníka HOVORME O JEDLE.

Výtvarnú súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE môžete zrealizovať v termíne od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021. 

Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov I. a II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať výtvarné práce svojich žiakov   
ZAREGISTROVAŤ SA (REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ DŇA 10.10.2021)
prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 13. 9. 2021 do 10. 10. 2021. Po termíne 10. 10. 2021 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha   
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť výtvarnými prácami vyhláseným témam súťaže.

Vyhlásené témy výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE nájdete TU.

Výtvarné práce môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch A3 alebo A2. Výtvarné práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl
  • kategória II. - žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac po 1 najlepšej výtvarnej práci k jednotlivým témam v oboch kategóriách - spolu teda najviac 10 výtvarných prác a zašle ich do súťaže poštou.

Každá vyhlásená téma výtvarnej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách! 

Výsledky súťaže budú zverejnené do 5. novembra 2021.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok    
Súťažné príspevky k výtvarnej súťaži je potrebné zaslať do 22. 10. 2021.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok   
Výtvarné práce zasielajte poštou na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

O čo hráme   
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny.  


Všetky dôležité informácie k výtvarnej súťaži CHUTNÉ MAĽOVANIE budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:  
Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE - A4.pdf
Informačný leták výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE - A3.pdf 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...