logo

                             


 

VYHLÁSENÉ TÉMY
výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE
fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA 

     


1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

5. téma: Cukry, tuky, soľ


Začnite uvažovať
o svojich výtvarných a fotografických prácach

k jednotlivým vyhláseným témam výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA 
už teraz!!!  


Výtvarné a fotografické práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať najneskôr do 21.10.2022. 

  • Vyzvite žiakov a pedagógov vašej školy, aby premýšľali nad výtvarným a fotografickým spracovaním  vyhlásených tém výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA. Informujte ich, dokedy majú svoje výtvarné a fotografické práce predložiť škole na hodnotenie.
     
  • Vytvorte tím pedagógov a žiakov vašej školy, ktorí budú hodnotiť predložené výtvarné a fotografické práce žiakov školy, prípadne do hodnotenia zapojte všetkých žiakov školy. Hodnotenie výtvarných a fotografických prác zorganizujte v termíne od 10.10.2022 do 14.10.2022.
     
  • Môžete zorganizovať napríklad výstavu školských prác a vernisáž k výstave.    Želáme veľa úspechov a kreatívneho ducha!

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...