logo

                             


ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
fotografickej súťaži
OČAMI GURMÁNA
 

Kedy sa koná
Fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA je jednou z aktivít IX. ročníka  HOVORME O JEDLE.

Fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA sa koná od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať fotografie svojich žiakov   
ZAREGISTROVAŤ SA (REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ DŇA 10.10.2021)
prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 13. 9. 2021 do 10. 10. 2021. Po termíne 10. 10. 2021 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha  
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť fotografickými prácami vyhláseným témam súťaže.

Vyhlásené témy fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA nájdete TU.

Fotografia môže byť vytvorená prostredníctvom fotoaparátu a iných zaznamenávacích technických prostriedkov. Môže byť upravovaná prostredníctvom grafických programov. Technické parametre fotografie: veľkosť – do 10 MB; minimálne rozlíšenie – 1600 pixelov na dlhšej strane, formát – JPG, technika – fotografovanie.
Footgrafie môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac po 1 najlepšej fotografii k jednotlivým témam v oboch kategóriách - spolu teda najviac 10 fotografií a zašle ich do súťaže.

Každá vyhlásená téma fotografickej súťaže je hodnotená a ocenená samostatne v oboch kategóriách!

Výsledky súťaže budú zverejnené do 5. novembra 2021.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

Z dôvodu identifikácie jednotlivých fotografických prác je povinné uviesť k fotografickej práci nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora fotografickej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, emailovú adresu učiteľa a kategóriu.

Do kedy zaslať súťažný príspevok    
Súťažné príspevky do fotografickej súťaže je potrebné zaslať do 22. 10. 2021.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok  
Fotografie zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com alebo poštou na digitálnych nosičoch CD alebo DVD na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava.

Predmet správy alebo poštovú obálku je potrebné označiť slovami „fotografická súťaž“.

O čo hráme   
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny. 

Všetky dôležité informácie k fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informácie. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na emailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť:
Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA - A4.pdf
Informačný leták fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA - A3.pdf

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...