logo

Čo by ste mali vedieť o
literárnej súťaži

NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE: 


1. KEDY SA KONÁ
Literárna súťaž Fotografická súťaž NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE je jednou z aktivít XI. ročníka  HOVORME O JEDLE.

Literárna súťaž NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE sa koná od 16.10.2023 do 20.10.2023.


2. KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.


3. ČO MUSÍ ŠKOLA UROBIŤ, AK CHCE DO SÚŤAŽE ZASLAŤ LITERÁRNE PRÁCE SVOJICH ŽIAKOV   
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 15.9.2023 do 15.10.2023. Po termíne 15.10.2023 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!


4. AKO SÚŤAŽ PREBIEHA  
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami - esej, úvaha, rozprávanie, báseň - k vyhlásenej téme súťaže: NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch kategóriách - spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže. Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Literárne práce je potrebné zaslať vo formáte programu Word (doc alebo docx), v slovenskom jazyku, rozsah 1 až 2 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých literárnych prác je povinné uviesť na poslednej strane literárnej práce nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora literárnej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, emailovú adresu učiteľa a kategóriu.

Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác – 5 literárnych prác v každej kategórii. Výsledky súťaže budú zverejnené do 17novembra 2023.


5. DO KEDY ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK  
Súťažné príspevky k výtvarnej súťaži je potrebné zaslať do 29.10.2023.


6. AKO A KDE ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK
Literárne práce zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. 
Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.


7. O ČO HRÁME 
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny.  

 

8. AKO KOMUNIKUJEME
Všetky dôležité informácie k literárnej súťaži NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ / Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 Tu si môžete stiahnuť: 

Plagát XI. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát XI. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták literárna súťaž NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE - A4.pdf
Informačný leták literárna súťaž NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE - A3.pdf

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...