logo

                              

 

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
o literárnej súťaži
ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH
 

 


KEDY SA KONÁ
Literárna súťaž ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH je jednou z aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE.

Literárnu súťaž ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH môžete zrealizovať v termíne od 10.10.2022 do 14.10.2022. 


KTO SA MôŽE ZÚČASTNIŤ
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa  základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.


ČO MUSÍ ŠKOLA UROBIŤ, AK CHCE DO SÚŤAŽE ZASLAŤ LITERÁRNE PRÁCE SVOJICH ŽIAKOV   
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 12.9.2022 do 9.10.2022. Po termíne 9.10.2022 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!


AKO SÚŤAŽ PREBIEHA  
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami - esej, úvaha, rozprávanie, báseň - k vyhlásenej téme súťaže. 


VYHLÁSENÁ TÉMA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 
ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH 

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch kategóriách - spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže. Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Literárne práce je potrebné zaslať vo formáte programu Word (doc alebo docx), v slovenskom jazyku, rozsah 1 až 2 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých literárnych prác je povinné uviesť na poslednej strane literárnej práce nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora literárnej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, emailovú adresu učiteľa a kategóriu.

Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác – 5 literárnych prác v každej kategórii. Výsledky súťaže budú zverejnené do 4novembra 2022.


DO KEDY ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK  
Súťažné príspevky k výtvarnej súťaži je potrebné zaslať do 21.10.2022.


AKO A KDE ZASLAŤ SÚŤAŽNÝ PRÍSPEVOK 
Výtvarné práce zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. 
Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.


O ČO HRÁME 
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny.  


Všetky dôležité informácie k literárnej súťaži ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ / Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na e-mailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

Tu si môžete stiahnuť: 

Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát X. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták literárna súťaž ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH - A4.pdf
Informačný leták literárna súťaž ÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH - A3.pdf

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....
11.10.2022
Registrácia do všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE bola 9.10.2022 ukončená.  Ďakujeme v&...
02.10.2022
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v X. ročníku týždňa HOVORME O JED...