logo

                             

 


ČO BY STE MALI VEDIEŤ O
o literárnej súťaži
NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA
RASTIE ZA ROHOM
 
 


Kedy sa koná
Literárna súťaž NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM
 je jednou z aktivít IX. ročníka HOVORME O JEDLE.

Koná sa v termíne od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021.


Kto sa súťaže môže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo musí škola urobiť, ak chce do súťaže zaslať literárne práce svojich žiakov   
ZAREGISTROVAŤ SA (REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ DŇA 10.10.2021)
prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 13. 9. 2021 do 10. 10. 2021. Po termíne 10. 10. 2021 už nebude možné školu do súťaže zaregistrovať!

Ako súťaž prebieha
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami - esej, úvaha, rozprávanie, báseň - k vyhlásenej téme súťaže.

Vyhlásená téma literárnej súťaže
NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM 

Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch kategóriách - spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže. Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií:

  • kategória I. -  žiaci 5.- 6. ročníka základnýh škôl
  • kategória II. - žiaci 7.- 9. ročníka základných škôl

Literárne práce je potrebné zaslať vo formáte programu Word (doc alebo docx), v slovenskom jazyku, rozsah 1 až 2 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.

Z dôvodu identifikácie jednotlivých literárnych prác je povinné uviesť na poslednej strane literárnej práce nasledujúce údaje: meno a priezvisko žiaka (autora literárnej práce), ročník a vek autora, adresu školy, meno učiteľa, ktorý žiaka viedol, emailovú adresu učiteľa a kategóriu.

Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác – 5 literárnych prác v každej kategórii. 

Výsledky súťaže budú zverejnené do 5. novembra 2021.


Buďte aktívni a kreatívni!
Želáme veľa dobrých nápadov!

 

Do kedy zaslať súťažný príspevok    
Súťažné príspevky k literárnej súťaži je potrebné zaslať do 22. 10. 2021.

Ako a kde zaslať súťažný príspevok   
Literárne práce zasielajte elektronicky na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.

O čo hráme   
Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny a diplom.

Všetky dôležité informácie k literárnej súťaži NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM budú postupne uverejňované na webovej stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“ - Dôležité informáciePoverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

Ďalšie prípadné informácie k priebehu súťaže môžete získať na emailovej adrese: hovormeojedle.sutaz@gmail.com

 

 

Tu si môžete stiahnuť: 
Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A4.pdf
Plagát IX. ročníka Hovorme o jedle - A3.pdf 

Informačný leták literárna súťaž NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM - A4.pdf

Informačný leták literárna súťaž NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM - A3.pdf

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...