logo

                                          

 


Pripravili sme pre vás vzory DIPLOMOVktoré môžete využiť na ocenenie tých žiakov vašej školy, ktorí  boli veľmi aktívni a/alebo vynaložili veľké úsilie pri realizácii aktivít vašej školy počas X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. 


AKO DIPLOM UDEĽOVAŤ? 
Diplom môžete vybraným žiakom udeľovať napríklad na konci každého dňa k niektorej z vyhlásených tém súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE, pri vyhodnotení školského kola výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE, pri vyhodnotení triedneho kola literárnej súťaže ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH, pri ocenení jednotlivcov vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA alebo pri konečnom zhodnotení všetkých aktivít vašej školy v rámci X. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. 

AKO DETI MOTIVOVAŤ K ÚSILIU ZÍSKAŤ DIPLOM?  
O udelení diplomu vybraným žiakom môžete informovať žiakov vašej školy napríklad v školskom rozhlase, prípadne udeľovanie uskutočniť na spoločnom zhromaždení školy. Takéto slávnostné udeľovanie diplomov môže motivovať žiakov k zapamätaniu si informácií, ktoré počas vyhlásenej dennej témy získali.

AKO DIPLOM TLAČIŤ A VYPISOVAŤ?  
Diplom je potrebné vytlačiť na farebnej tlačiarni. Do voľných políčok diplomu ručne vpisujete:

 • meno oceneného žiaka,
 • triedu, ktorú daný žiak navštevuje,
 • za čo je diplom udelený,
 • dátum udelenia diplomu,
 • meno triedneho učiteľa a jeho podpis.

ZA ČO DIPLOM UDEĽOVAŤ?  
Diplom môžete udeliť žiakom za čokoľvek, čo bude súvisieť s aktivitami týždňa HOVORME O JEDLE. Nižšie vám ponúkame niekoľko nápadov na inšpiráciu pre súťažno-vzdelávaciu aktivitu HOVORME O JEDLE:

 • za návrh aktivít triedy alebo školy k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu jedál alebo aktívnu účasť pri ochutnávke k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu prezentácie k vyhláseným denným témam,
 • za vytvorenie fotodokumentácie k vyhláseným denným témam,
 • za aktívnu pomoc triednemu učiteľovi pri realizácii stanovených úloh k vyhlásenej dennej téme,
 • za aktívny prístup k celotýždňovým aktivitám súťaže HOVORME O JEDLE
 • za nové nápady, ktorými inšpiroval spolužiakov k ďalším neplánovaným aktivitám,
 • za množstvo znalostí, ktoré prejavil počas aktivít k vybranej dennej téme,
 • za pomoc pri príprave pracovných listov pre svojich mladších spolužiakov a pod.  

 

Tu si môžete diplomy stiahnuť:   
DIPLOM za aktívnu účasť v súťažno-vzdelávacej aktivite HOVORME O JEDLE.pdf 
DIPLOM za aktívnu účasť vo výtvarnej súťaži CHUTNÉ MAĽOVANIE.pdf
DIPLOM za aktívnu účasť v literárnej súťaži ZÁLEŽÍ NA TOM, ČO VIEM O POTRAVINÁCH
.pdf
DIPLOM za aktívnu účasť vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...