logo

Pripravili sme pre vás školské diplomy na ocenenie najaktívnejšúch žiakov školy v jednotlivých aktivitách
XI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE
:


Diplomy môžete využiť na ocenenie tých žiakov vašej školy, ktorí  boli veľmi aktívni a/alebo vynaložili veľké úsilie pri realizácii aktivít vašej školy počas XI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. 


1. AKO DIPLOM UDEĽOVAŤ
Diplom môžete vybraným žiakom udeľovať napríklad na konci každého dňa k niektorej z vyhlásených tém súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE, pri vyhodnotení školského kola výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE, pri vyhodnotení triedneho kola literárnej súťaže NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE, pri ocenení jednotlivcov vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA alebo pri konečnom zhodnotení všetkých aktivít vašej školy v rámci XI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. 


2. AKO DETI MOTIVOVAŤ K ÚSILIU ZÍSKAŤ DIPLOM  
O udelení diplomu vybraným žiakom môžete informovať žiakov vašej školy napríklad v školskom rozhlase, prípadne udeľovanie uskutočniť na spoločnom zhromaždení školy. Takéto slávnostné udeľovanie diplomov môže motivovať žiakov k zapamätaniu si informácií, ktoré počas vyhlásenej dennej témy získali.


3. AKO DIPLOM TLAČIŤ A VYPISOVAŤ  
Diplom je potrebné vytlačiť na farebnej tlačiarni. Do voľných políčok diplomu ručne vpisujete:

 • meno oceneného žiaka,
 • triedu, ktorú daný žiak navštevuje,
 • za čo je diplom udelený,
 • dátum udelenia diplomu,
 • meno triedneho učiteľa a jeho podpis.


4. ZA ČO DIPLOM UDEĽOVAŤ
Diplom môžete udeliť žiakom za čokoľvek, čo bude súvisieť s aktivitami týždňa HOVORME O JEDLE. Nižšie vám ponúkame niekoľko nápadov na inšpiráciu pre súťažno-vzdelávaciu aktivitu HOVORME O JEDLE:

 • za návrh aktivít triedy alebo školy k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu jedál alebo aktívnu účasť pri ochutnávke k vyhláseným denným témam,
 • za prípravu prezentácie k vyhláseným denným témam,
 • za vytvorenie fotodokumentácie k vyhláseným denným témam,
 • za aktívnu pomoc triednemu učiteľovi pri realizácii stanovených úloh k vyhlásenej dennej téme,
 • za aktívny prístup k celotýždňovým aktivitám súťaže HOVORME O JEDLE
 • za nové nápady, ktorými inšpiroval spolužiakov k ďalším neplánovaným aktivitám,
 • za množstvo znalostí, ktoré prejavil počas aktivít k vybranej dennej téme,
 • za pomoc pri príprave pracovných listov pre svojich mladších spolužiakov a pod.  

 

 Tu si môžete diplomy stiahnuť:   
DIPLOM za aktívnu účasť v súťažno-vzdelávacej aktivite HOVORME O JEDLE.pdf 
DIPLOM za aktívnu účasť vo výtvarnej súťaži CHUTNÉ MAĽOVANIE.pdf
DIPLOM za aktívnu účasť v literárnej súťaži 
NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE.pdf
DIPLOM za aktívnu účasť vo fotografickej súťaži OČAMI GURMÁNA.pdf

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...