logo

V tejto časti nájdete elektronické verzie plagátov a záznamníkov, ktoré sme pre vás v rámci týždňa HOVORME O JEDLE pripravili.  

Plánovač aktivít súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle

Na každý pracovný deň v rámci súťaže Hovorme o jedle je vyhlásená denná téma súvisiaca s problematikou potravín a výživy. Vašou úlohou je naplánovať a zrealizovať aktivity k jednotivým vyhláseným denným témam. Ako pomôcka na prehľadné zdokumentovanie vašich plánovaných aktivít vám môže poslúžiť aj tento plánovač. 

Svoj triedny plánovač zdieľajte s ostatnými triedami v rámci školy. Inšpirujte sa navzájom k ďalším aktivitám. Naplánujte si spoločné aktivity.   
 

Záznamníky k dodržiavaniu zásad zdravej výživy a k športovej aktivite
Urobte si v rámci svojej triedy prieskum o dodržiavaní vybraných zásad zdravej výživy a k realizovaným športovým aktivitám. Na prehľadné denné 
záznamy k prieskumu vám môžu poslúžiť tieto záznamníky:


Záznamník k bezpečnosti skladovania a prípravy jedla

Záznamníky k pôvodu potravín

Osobný záznamník jedál, ktoré ste zjedli v priebehu dňa a záznamník o tom, že potraviny sa musia pestovať, chovať alebo loviť. Záznamníky vám pomôže zorientovať sa v pôvode potravín, ktoré najčastejšie konzumujete:


Záznamník k plytvaniu potravinami
Osobný záznamník jedál, ktoré ste počas pobytu v škole nezjedli a vyhodili. Do záznamníka sa zaznamenávajú jednotlivé druhy vyhodených potravín z desiaty, olovrantu a nedojedený obed. Do záznamníka je potrebné zaznamenať aj desiatu a olovrant, ktoré ste síce nevyhodili priamo v škole, ale nedojedená desiata alebo olovrant skončili napriek tomu v koši doma alebo na inom mieste:


Záznamníky k separácii a recyklácii odpadov

Záznamník k znalostiam o mäse a mäsových výrobkoch
Pri vypĺňaní záznamníka je potrebné pozorne pracovať s údajmi na obale mäsových výrobkov a zamyslieť sa nad druhmi použitých obalových materiálov:


Vedomostný záznamník o ovocí, zelenine a orechoch z našich sadov
Veselá hádanka,v ktorej úlohou žiakov je pomocou 5 indícií uhádnuť, o akú
zeleninu, ovocie alebo orechy sa jedná. Následne žiaci pomocou internetu zistia, z akej krajiny alebo svetadielu uhádnuté ovocie, zelenina alebo orechy pochádzajú:


Záznamník k téme zemiakov

 

Záznamník k téme tukov a olejov 


Vedomostný záznamník o obilninách
V záznamníkoch si žiaci zaznamenávajú potraviny z obilnín, ktoré konzumovali v priebehu celého dňa. Čaká ich tam aj niekoľko zaujímavostí o výrobkoch vyrobených z obilnín:  


Záznamník z návštevy na mliečnej farme


Plagát a informačné letáky

Informujte rodičov (prípadne vášho zriaďovateľa) o aktivitách, do ktorých je škola zapojená:

 

PRIHLÁSENIE
novinky
15.09.2023
REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ OD 15.9.2023 do 15.10.2023. TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ :) Organizačný tím Hovorm...
25.08.2023
Vážení učitelia, milí žiaci,  tešíme sa na vašu účasť v XI. ročníku týždňa HOVORME O JEDL...
06.11.2022
Vážení učitelia, milí žiaci, vyhlásenie víťazov všetkých aktivít X. ročníka týždňa HOV...
05.11.2022
Milí učitelia a žiaci,  ďakujeme za množstvo zaslaných súťažných príspevkov do všetkých aktivít X....