logo

V tejto časti nájdete elektronické verzie plagátov a záznamníkov, ktoré sme pre vás v rámci týždňa HOVORME O JEDLE pripravili.  

Plánovač aktivít súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle

Na každý pracovný deň v rámci súťaže Hovorme o jedle je vyhlásená denná téma súvisiaca s problematikou potravín a výživy. Vašou úlohou je naplánovať a zrealizovať aktivity k jednotivým vyhláseným denným témam. Ako pomôcka na prehľadné zdokumentovanie vašich plánovaných aktivít vám môže poslúžiť aj tento plánovač. 

Svoj triedny plánovač zdieľajte s ostatnými triedami v rámci školy. Inšpirujte sa navzájom k ďalším aktivitám. Naplánujte si spoločné aktivity.   
 

Záznamníky k dodržiavaniu zásad zdravej výživy a k športovej aktivite
Urobte si v rámci svojej triedy prieskum o dodržiavaní vybraných zásad zdravej výživy a k realizovaným športovým aktivitám. Na prehľadné denné 
záznamy k prieskumu vám môžu poslúžiť tieto záznamníky:


Záznamník k bezpečnosti skladovania a prípravy jedla

Záznamníky k pôvodu potravín

Osobný záznamník jedál, ktoré ste zjedli v priebehu dňa a záznamník o tom, že potraviny sa musia pestovať, chovať alebo loviť. Záznamníky vám pomôže zorientovať sa v pôvode potravín, ktoré najčastejšie konzumujete:


Záznamník k plytvaniu potravinami
Osobný záznamník jedál, ktoré ste počas pobytu v škole nezjedli a vyhodili. Do záznamníka sa zaznamenávajú jednotlivé druhy vyhodených potravín z desiaty, olovrantu a nedojedený obed. Do záznamníka je potrebné zaznamenať aj desiatu a olovrant, ktoré ste síce nevyhodili priamo v škole, ale nedojedená desiata alebo olovrant skončili napriek tomu v koši doma alebo na inom mieste:


Záznamníky k separácii a recyklácii odpadov

Záznamníky k znalostiam o mäse a mäsových výrobkoch
Pri vypĺňaní záznamníka je potrebné pozorne pracovať s údajmi na obale mäsových výrobkov a zamyslieť sa nad druhmi použitých obalových materiálov:


Záznamníky k téme mliekou a mliečne výrobky


Vedomostný záznamník o ovocí, zelenine a orechoch z našich sadov
Veselá hádanka,v ktorej úlohou žiakov je pomocou 5 indícií uhádnuť, o akú
zeleninu, ovocie alebo orechy sa jedná. Následne žiaci pomocou internetu zistia, z akej krajiny alebo svetadielu uhádnuté ovocie, zelenina alebo orechy pochádzajú:


Záznamníky k téme chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky


Záznamníky k téme tuky, cukry, soľ 

Plagát a informačné letáky

Informujte rodičov (prípadne vášho zriaďovateľa) o aktivitách, do ktorých je škola zapojená:

 


PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...