logo

V tejto časti vám ponúkame námety a inšpirácie na aktivity k vyhláseným denným témam súťaže "Hovorme o jedle" a príklady dobrej praxe základných škôl na území Slovenskej republiky, ktoré sa v oboch ročníkoch súťaže "Hovorme o jedle" zapojili svojimi aktivitami do vyhlásených denných tém.  

Vyhlásené denné témy súťaže HOVORME O JEDLE
rok 2019
1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Nezabúdaj na raňajky.   
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. 5 porcií ovocia a zeleniny denne. 
5. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
6. Dodržiavaj pitný režim.   
7. Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.
8. Zdravý tanier. 
9. Cukry, tuky, soľ.  
10. Jedz a hýb sa.

Vyhlásené denné témy súťaže HOVORME O JEDLE
rok 2018
1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Ako funguje jedlo v tele.  
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. Odkiaľ jedlo pochádza. 
5. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
6. Potraviny a žvitné prostredie.  
7. Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.
8. Bezpečné skladovanie a varenie potravín.
9. Tuky, cukry, soľ.  
10. Jedz a hýb sa.

Vyhlásené denné témy súťaže HOVORME O JEDLE
rok 2017
1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Plytvanie potravinami. 
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. Odkiaľ jedlo pochádza. 
5. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
6. Dodržiavaj pitný režim. 
7. Mäso, hydina, ryby, vajcia.
8. Sleduj informácie na obale potravín - Značka kvality SK.
9. Tuky a cukry z domácich surovín. 
10. Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.

Vyhlásené denné témy súťaže HOVORME O JEDLE
rok 2016
1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Odkiaľ jedlo pochádza.
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. Sleduj informácie na obale potravín – pôvod potravín.
5. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
6. Prečo kupovať slovenské potraviny.
7. Mäso, hydina, ryby, vajcia.
8. Značka kvality SK.
9. Tuky, cukry, soľ.
10. Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.

Vyhlásené denné témy súťaže HOVORME O JEDLE 
rok 2015
1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy.
2. Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne.
3. Mlieko a mliečne výrobky - prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele zlato.
4. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny - ich význam vo výžive. Označovanie pôvodu mäsa, rýb a vajec.
5. Cukry - prečo sú dôležitou súčasťou výživy. Niečo zaujímavé o mede.  

Vyhlásené denné témy súťaže HOVORME O JEDLE
rok  2014
1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny
2. Plytvanie potravinami 
3. Zelenina a ovocie
4. Sezónnosť potravín - čo a kedy rastie u nás 
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Pôvod potravín - prečo konzumovať slovenské potraviny  
7. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny
8. Bezpečné skladovanie a príprava jedla
9. Tuky, sladkosti, soľ
10. Zdravý aktívny životný štýl

Vyhlásené denné témy súťaže HOVORME O JEDLE
rok 2013
1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny
2. Potraviny – zdroj života
3. Zelenina a ovocie
4. Dodržiavaj pitný režim!
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Sleduj informácie na obale potravín!
7. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny
8. Odkiaľ jedlo pochádza?
9. Tuky, sladkosti, soľ
10. Jedz a hýb sa! 

Centrum rozvoja znalostí o potravinách vychádza z poznania, že kľúčovým pojmom v systéme hodnôt človeka je SLOBODA a prostriedok, ktorý robí ľudí slobodnejších vo svojom rozhodovaní je VZDELÁVANIE. Tým, že chápeme odkiaľ naše potraviny pochádzajú, ako a kým boli dopestované a spracované, akú úlohu zohrávajú pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, aký je ich kultúrny a spoločenský význam, spájame príjemné s užitočným pri každodennom rozhodovaní o výbere potravín.

Naše vzdelávacie projekty sú založené na myšlienke, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevenciu, kultúru a súdržnosť. Centrum rozvoja znalostí o potravinách vzdelávacími aktivitami podporuje inovatívny prístup založený na obrodení a výcviku zmyslov a štúdiu všetkých aspektoch potravín – z farmy až na prestretý stôl. Sústreďuje sa na široké spektrum prístupov a je nasmerované na rôzne cieľové skupiny: deti a mládež, učitelia, rodičia a široká verejnosť.

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...