logo

                  
                                   

 

Vážení učitelia, zamestnanci školských jedální, milí žiaci
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., ako organizátori týždňa HOVORME O JEDLE, každoročne pripravovali slávnostné vyhodnotenie tejto obľúbenej aktivity. Na ňom spolu so zástupcami organizácií, ktoré prevzali nad podujatím záštitu, odbornú garanciu a finančne a vecne ho podporili, poďakovali všetkým pedagógom a žiakom škôl v SR za účasť v HOVORME O JEDLE a tým najlepším osobne odovzdali ocenenia.   
 
Už druhý rok po sebe nám aktuálna covidová situácia a prísne protipandemické opatrenia znemožnili usporiadať slávnostné stretnutie učiteľov, žiakov, organizátorov a ich partnerov. Rozhodli sme sa však, že záver IX. ročníka HOVORME O JEDLE predsa len nenecháme bez osobného poďakovania, aj keď sprostredkovaného na diaľku. 

Naši kolegovia z tlačových odborov dali hlavy dokopy, zobrali foťák, kameru, statív, dobrú náladu a vyrazili do terénu. Stretli sa so zástupcami tých organizácií, ktoré v rámci realizácie týždňa HOVORME O JEDLE zohrávajú dôležitú úlohu – či už ide o  ministerstvá, odborné a vzdelávacie inštitúcie, členov hodnotiacich komisií alebo samotných poľnohospodárov a potravinárov. 
 
Pozdravné videá sú určené všetkým Vám, ktorí ste počas tohtoročného týždňa HOVORME O JEDLE aktívne pracovali, hovorili o jedle a chutné pokrmy pripravovali, či už v pozícií koordinátora, učiteľa alebo zamestnanca školskej jedálne. Poďakovanie a pozdravy sú smerované aj samotným žiakom, pretože bez ich fantázie, kreativity a nadšenia zapojiť sa do vzdelávania o potravinách by sme nedostali množstvo skvelých prác v každej jednej súťažnej aktivite. 
 
Ďakujeme, že stále máte chuť tvoriť a vzdelávať sa o význame potravín pre ľudský organizmus. Veľmi si vážime každú jednu aktivitu, pretože veríme, že aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy má obrovský účinok na kvalitu ľudského života.  
 
ĎAKUJEME smiley
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami počas jubilejného 10. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE v roku 2022! 
 
 
Pozdravy partnerov IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE
 
Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
 
 
 
 
Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
 
 
Marián Šolty, Mliečny fond (fond vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku)
 
 
 
Oliver Šiatkovský, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave
 
 
 
Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarskeho a zeleninárskeho zväzu SR + VYŽREBOVANIE DVOCH VÍŤAZOV V SÚŤAŽI ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ
 
 
 
Anna Giertlová, Výskumný ústav potravinársky – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, členka hodnotiacej komisie súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE
 
 
 
Radoslava Füllerová, Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera v Bratislave, členka hodnotiacej komisie výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE a fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA
 
 
 
 
 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...