logo
DOTAZNÍK
"Spokojnosť s obsahom webovej stránky Centra rozvoja znalostí o potravinách n.o."


Vážený návštevník,

prostredníctvom dotazníka, ktorý máte pred sebou, by sme sa radi oboznámili s Vašou spokojnosťou s webovou stránkou Centra rozvoja znalostí o potravinách n.o.. Webová stránka našej neziskovej organizácie je tu pre Vás, preto by sme radi zistili, nakoľko je pre Vašu prax užitočná a kde vidíte možnosti jej skvalitnenia. Vaše hodnotenie, podnety a návrhy budú pre nás veľmi cennou spätnou väzbou, ktorej budeme venovať náležitú pozornosť. Vopred Vám srdečne ďakujeme za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka.

Pracujete v oblasti:

Vyberte jednu z možností Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
Obchod
Služby
Žurnalistika, médiá
InéV nasledujúcej tabuľke, prosím, na zvolenej stupnici označte stupeň Vašej spokojnosti s jednotlivými okruhmi
Hodnotenie :
Hodnotenie: 1 - neuspokojivé, 2 - vyhovujúce, 3 - dobré, 4 - veľmi dobré, 5 - výborné
Nakoľko ste spokojný s celkovou úrovňou webovej stránky Centra rozvoja znalostí o potravinách?
1 2 3 4 5 Vyberte jednu z možností
Nakoľko ste spokojný s obsahom webovej stránky?
1 2 3 4 5 Vyberte jednu z možností
Nakoľko ste spokojný s rozpracovanosťou jednotlivých odkazov na webovej stránke?
1 2 3 4 5 Vyberte jednu z možností
Nakoľko ste spokojný s prehľadnosťou webovej stránky?
1 2 3 4 5 Vyberte jednu z možností
Nakoľko ste spokojný s využiteľnosťou uverejnených údajov pre Vašu prax?
1 2 3 4 5 Vyberte jednu z možností
Nakoľko ste spokojný s grafickou úpravou webovej stránky?
1 2 3 4 5 Vyberte jednu z možností
V prípade, že Vaše hodnotenie niektorej z otázok v predchádzajúcej časti je 3 a horšie, prosíme Vás o zdôvodnenie tohto hodnotenia v nasledujúcej časti dotazníka. Toto zdôvodnenie nám pomôže pri vytváraní www. stránky zrozumiteľnej pre širokú verejnosť. Uveďte aj Vaše ďalšie pripomienky, požiadavky, odporúčania alebo návrhy, ktoré by pomohli zlepšiť poslanie webovej stránky.
Viete navrhnúť témy, ktoré Vám na www stránke chýbajú?
Návrhy na spoluprácu.
PRIHLÁSENIE
novinky
20.09.2017
Milí učitelia a žiaci, stredné odborné školy so zameraním na vzdelávanie v oblasti potravinárstva pre vás p...
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...