logo

V tejto časti vám ponúkame námety a inšpirácie na aktivity k vyhláseným denným témam súťaže "Hovorme o jedle" a príklady dobrej praxe základných škôl na území Slovenskej republiky, ktoré sa v oboch ročníkoch súťaže "Hovorme o jedle" zapojili svojimi aktivitami do vyhlásených denných tém.  

Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok 2017

1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Plytvanie potravinami. 
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. Odkiaľ jedlo pochádza. 
5. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
6. Dodržiavaj pitný režim. 
7. Mäso, hydina, ryby, vajcia.
8. Sleduj informácie na obale potravín - Značka kvality SK.
9. Tuky a cukry z domácich surovín. 
10. Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.

Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok 2016

1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Odkiaľ jedlo pochádza.
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. Sleduj informácie na obale potravín – pôvod potravín.
5. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
6. Prečo kupovať slovenské potraviny.
7. Mäso, hydina, ryby, vajcia.
8. Značka kvality SK.
9. Tuky, cukry, soľ.
10. Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.


Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok 2015


1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy.
2. Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne.
3. Mlieko a mliečne výrobky - prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele zlato.
4. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny - ich význam vo výžive. Označovanie pôvodu mäsa, rýb a vajec.
5. Cukry - prečo sú dôležitou súčasťou výživy. Niečo zaujímavé o mede.  

Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok  2014


1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny
2. Plytvanie potravinami 
3. Zelenina a ovocie
4. Sezónnosť potravín - čo a kedy rastie u nás 
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Pôvod potravín - prečo konzumovať slovenské potraviny  
7. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny
8. Bezpečné skladovanie a príprava jedla
9. Tuky, sladkosti, soľ
10. Zdravý aktívny životný štýl


Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok 2013


1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny
2. Potraviny – zdroj života
3. Zelenina a ovocie
4. Dodržiavaj pitný režim!
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Sleduj informácie na obale potravín!
7. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny
8. Odkiaľ jedlo pochádza?
9. Tuky, sladkosti, soľ
10. Jedz a hýb sa! 


Centrum rozvoja znalostí o potravinách vychádza z poznania, že kľúčovým pojmom v systéme hodnôt človeka je SLOBODA a prostriedok, ktorý robí ľudí slobodnejších vo svojom rozhodovaní je VZDELÁVANIE. Tým, že chápeme odkiaľ naše potraviny pochádzajú, ako a kým boli dopestované a spracované, akú úlohu zohrávajú pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, aký je ich kultúrny a spoločenský význam, spájame príjemné s užitočným pri každodennom rozhodovaní o výbere potravín.

Naše vzdelávacie projekty sú založené na myšlienke, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevenciu, kultúru a súdržnosť. Centrum rozvoja znalostí o potravinách vzdelávacími aktivitami podporuje inovatívny prístup založený na obrodení a výcviku zmyslov a štúdiu všetkých aspektoch potravín – z farmy až na prestretý stôl. Sústreďuje sa na široké spektrum prístupov a je nasmerované na rôzne cieľové skupiny: deti a mládež, učitelia, rodičia a široká verejnosť.

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...