logo

V tejto časti vám ponúkame námety a inšpirácie na aktivity k vyhláseným denným témam súťaže "Hovorme o jedle" a príklady dobrej praxe základných škôl na území Slovenskej republiky, ktoré sa v oboch ročníkoch súťaže "Hovorme o jedle" zapojili svojimi aktivitami do vyhlásených denných tém.  


Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok 2016

1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. Odkiaľ jedlo pochádza.
3. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
4. Sleduj informácie na obale potravín – pôvod potravín.

5. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
6. Prečo kupovať slovenské potraviny.

7. Mäso, hydina, ryby, vajcia.
8. Značka kvality SK.

9. Tuky, cukry, soľ.
10. Jedz, dodržiavaj pitný režim a hýb sa.


Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok 2015


1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy.
2. Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne.
3. Mlieko a mliečne výrobky - prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele zlato.
4. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny - ich význam vo výžive. Označovanie pôvodu mäsa, rýb a vajec.
5. Cukry - prečo sú dôležitou súčasťou výživy. Niečo zaujímavé o mede. 


Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok  2014


1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny
2. Plytvanie potravinami
3. Zelenina a ovocie
4. Sezónnosť potravín - čo a kedy rastie u nás 
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Pôvod potravín - prečo konzumovať slovenské potraviny 

7. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny
8. Bezpečné skladovanie a príprava jedla
9. Tuky, sladkosti, soľ
10. Zdravý aktívny životný štýl


Vyhlásené denné témy súťaže "Hovorme o jedle"
rok 2013


1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny
2. Potraviny – zdroj života
3. Zelenina a ovocie
4. Dodržiavaj pitný režim!

5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Sleduj informácie na obale potravín!

7. Mäso, ryby, vajcia, strukoviny
8. Odkiaľ jedlo pochádza?

9. Tuky, sladkosti, soľ
10. Jedz a hýb sa! 


Centrum rozvoja znalostí o potravinách vychádza z poznania, že kľúčovým pojmom v systéme hodnôt človeka je SLOBODA a prostriedok, ktorý robí ľudí slobodnejších vo svojom rozhodovaní je VZDELÁVANIE. Tým, že chápeme odkiaľ naše potraviny pochádzajú, ako a kým boli dopestované a spracované, akú úlohu zohrávajú pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, aký je ich kultúrny a spoločenský význam, spájame príjemné s užitočným pri každodennom rozhodovaní o výbere potravín.

Naše vzdelávacie projekty sú založené na myšlienke, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevenciu, kultúru a súdržnosť. Centrum rozvoja znalostí o potravinách vzdelávacími aktivitami podporuje inovatívny prístup založený na obrodení a výcviku zmyslov a štúdiu všetkých aspektoch potravín – z farmy až na prestretý stôl. Sústreďuje sa na široké spektrum prístupov a je nasmerované na rôzne cieľové skupiny: deti a mládež, učitelia, rodičia a široká verejnosť.

 

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...