logo

Slovník potravín a výivy

Ambíciou pripravovaného slovníka o potravinách a výive, je zrozumite?ným spôsobom obsiahnu? všetky aspekty jedla, výivy, spôsobu stravania a zdravia.

Vyh?adávanie v slovníku je moné pod?a abecedného zoznamu. Od A po Z bude zah??a? informácie o rôznych druhoch potravín (vrátane bených potravín aj málo známych potravín), vitamínoch, minerálnych látkach, nutri?né informácie a informácie z k?ú?ových vedeckých oblastí, medzi ktoré patrí aj napríklad metabolizmus a genomika. 

Sú?as?ou slovníka budú aj webové odkazy, ktoré poskytujú ?alšie príslušné informácie.
 
Na slovníku sa momentálne intenzívne pracuje.
?akujeme za trpezlivos?.


 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...