logo

Dôležité upozornenie!!!
9.10.2016 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých aktivít týždňa HOVORME O JEDLE UKONČENÁ !!!

Ďakujeme za prejavený záujem všetkým zaregistrovaným školám.  Želáme veľa zábavy a kreatívnych nápadov!

Súťažné príspevky zasielajte najneskôr do 25.10.2016.

PRIHLÁSENIE
novinky
20.09.2017
Milí učitelia a žiaci, stredné odborné školy so zameraním na vzdelávanie v oblasti potravinárstva pre vás p...
17.09.2017
17. 9. 2017 (Nedeľa) Tešíme sa na Vašu účasť v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa bude konať v te...
14.08.2017
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás V. ročník Týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrác...
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...