logo
logo
                  ?o by ste o sú?ai „Hovorme o jedle 2013“ mali vedie?? Kedy sa konala od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 Kedy prebiehala registrácia  prebiehala od 15. 9. 2014 do 12. 10. 2014 Ako sú?a prebieha Na kadý pracovn&
         Vyhlásené denné témy sú?ae "Hovorme o jedle". Pondelok (13. 10. 2014) 1. denná téma: Chlieb, pe?ivo, obilniny, cestoviny 2. denná téma: Plytvanie potravinami Utorok (14. 10. 2014) 1. denná téma: Zelenina a ovoc
                Zoznam ZAREGISTROVANÝCH škôl    
Prieskum a diskusia k plytvaniu potravinami  v školách   Úlohou triednych kolektívov bolo vyplni? záznamník plytvania potravinami, navrhnú? riešenia na zníenie plytvania potravinami vo svojej triede a škole, ?ím sa zapojili do sú?ae  o tri?ká a ta&scaro
                              ?lenovia hodnotiacej komisie na stiahnutie   VYHODNOTENIE VÍ?AZOV JEDNOTLIVÝCH VYHLÁSENÝCH DENNÝCH TÉM: Pondelok (13.10.2014) 1. denná téma: Chlieb, pe?ivo, obilniny, c
            LOSOVANIE VÍ?AZNÝCH TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV, ktoré sa zapojili do prieskumu a diskusie k plytvaniu potravinami  v školách a hrali o tri?ká alebo tašky s logom HOVORME O JEDLE prebehlo d?a 14. 11. 2014 na slávnostnom vyhodnotení sú
PRIHLÁSENIE
novinky
13.11.2019
AK NEVIETE NÁJSŤ VYHODNOTENIE KLIKNITE TU: VYHODNOTENIE 2019  ...
11.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, víťazi všetkých aktivít VII. ročníka HOVORME...
08.11.2019
Vážení koordinátori, pedagógovia a milí žiaci, hodnotiace komisie určili víťazov všetkých aktivít ...
30.10.2019
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Ďakujeme za množstvo krásnych ...