logo
Partneri

                                         

   

 

 Záštitu nad projektom prevzali:                                                       

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 Projekt finančne podporili:                                                               
  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


 

                 Značka kvality SK


 

 

 

 

    Československá obchodná banka, a.s.

 

 

Mliečny fond vytvorili Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) a   Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
     Podielnícke poľnohospodárske družstvo Rybany
 
 
     
Vecné ceny do projektu venovali:                                                    

        


Apimed

  

 

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 

  

   Pekáreň Drahovce s.r.o.

 

                             
 

  

   Poľnohospodárske výrobno obchodné 
   družstvo Madunice

        AGROPARTNER, spol. s r. o.


  Odborní garanti projektu:                                                                  NPPC - Výskumný ústav potravinársky
 

            Štátna veterinárna a potravinová správa SR  


             Úrad verejného zdravotníctva SR

      

           Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
 

 

   
           Slovenský mliekarenský zväz


 

      
       Slovenský cukrovarnícky spolok
 


            Únia hydinárov Slovenska 

 

   Fakulta ekonomiky a manažmentu
   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

  

Organizátori projektu:                                                                       
 


           Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

 

Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.                 

PRIHLÁSENIE
novinky
18.06.2018
Vážení učitelia, milí žiaci, pripravujeme pre Vás VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE.  Registrácia do ...
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...