logo
Partneri

 

             Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

 

         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 
 

 

        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Mliečny fond vytvorili Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) a   Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.

 
 Ematech s.r.o.
 
 Poľnohospodársko-podielnické družstvo
Prašice sídlo Jacovce

 

       

Hyza, a.s.
 

 
        Novofruct SK, s.r.o.

 

 

 

       


Apimed 

 

Regionálna poľnohospoárska a potravinárska komora
 NPPC - Výskumný ústav potravinársky
 

            Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

 

             Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
     


           Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
 

 

 


  
           Slovenský mliekarenský zväz 

      
       Slovenský cukrovarnícky spolok

 


            Únia hydinárov Slovenska

 

         Agropartner, spol. s r.o.

 

 

     
 


       

 

        Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica

 

 

                   

PRIHLÁSENIE
novinky
19.11.2017
Neprehliadnite!!! Zverejnené bolo celkové hodnotenie V. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle - zlaté, st...
15.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, V&ia...
06.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Vzhľadom na veľk&ya...
02.11.2017
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Ďakujeme za množstv...