logo
Partneri

 

             Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

 

         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 
 

 

        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Mliečny fond vytvorili Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) a   Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.

 
 Ematech s.r.o.
 
 Poľnohospodársko-podielnické družstvo
Prašice sídlo Jacovce

 

       

Hyza, a.s.
 

 
        Novofruct SK, s.r.o.

 

 

 

       


Apimed 

 

Regionálna poľnohospoárska a potravinárska komora
 NPPC - Výskumný ústav potravinársky
 

            Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

 

             Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
     


           Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
 

 

 


  
           Slovenský mliekarenský zväz 

      
       Slovenský cukrovarnícky spolok

 


            Únia hydinárov Slovenska

 

         Agropartner, spol. s r.o.

 

 

     
 


       

 

        Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica

 

 

                   

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2016
Zverejnili sme vylosovaných víťazov k súťažno-vzdelávacej aktivite Recyklácia odpadov z obalov potravín - starý...
09.11.2016
9.11.2016 (Streda) Všetky aktivity IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE poznajú svojich víťazov. Po namáhavom hodnoten&...
17.10.2016
Týždeň Hovorme o jedle zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
10.10.2016
Dôležité upozornenie!!! 9.10.2016 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých aktivít týždňa HOVORME O JED...