logo

•• Biopotraviny ••
 

Ekologická poľnohospodárska výroba je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na ochranu rastlín, ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.

Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky, ktoré sú vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Bioprodukty sú vypestované bez použitia chemických prostriedkov, pesticídov a umelých hnojív. Biopotraviny sú potraviny vyrobené len z bioproduktov pri použití povolených zložiek, prídavných látok a materiálov.

Na spotrebiteľskom obale biopotravín musia byť uvedené tieto údaje :

  • obchodný názov
  • obchodné meno a sídlo výrobcu, baliarne distribútora alebo dovozcu
  • údaj o množstve
  • dátum výroby
  • dátum najneskoršej spotreby
  • trieda kvality /ak je pre balený druh stanovená /
  • pokyny na skladovanie
  • identifikácia výrobnej dávky
  • použité zložky
  • návod na prípravu alebo použitie

Ak sa na výrobu biopotravín používajú prírodné prísady konvenčného pôvodu, ich množstvo nesmie presahovať 5 % hmotnosti biopotraviny, a toto množstvo sa musí vyznačiť na etikete biopotraviny. Zaradením biopotravín do nášho jedálnička skvalitníme našu stravu, lebo bude mať vyšší obsah vitamínov a minerálov, ale často aj lepšiu chuť a vôňu.

 

Na stiahnutie: 
Podporný materiál 
Biopotraviny.pdf
 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...