logo

Syry

Výroba syrov je považovaná za najnáročnejšiu mliekarenskú technológiu. Na 1 kg syra je potrebných asi 7 – 12 kg mlieka. Podstatná časť vyrobeného mlieka u nás a vo svete sa spracováva práve na syry a tých je celkovo niekoľko sto druhov. Prevažná časť syrov sa vyrába z kravského mlieka. V podstate sa všetky syry delia na prírodné (to sú bežné neupravované syry) a na syry tavené, ktoré sa získavajú topením viacerých druhov syrov s ďalším ochutením a taviacimi soľami.

Prírodné syry sa v podstate vyrábajú tak, že sa bielkovina mlieka vyzráža (zachytí sa i tuk, minerálie a ďalšie zložky mlieka) a oddelí sa rozpustná časť mlieka – srvátka. Proces zrážania sa môže robiť dvomi spôsobmi, samovoľným zrážaním (kyslým) a enzymatickým zrážaním. Procesom kyslého zrážania sa vyrábajú tvarohy a im podobné syry, enzymatickým zrážaním sa vyrábajú prírodné syry. Tieto syry majú podstatnú časť technológie spoločnú, ale v jednotlivých technologických úkonoch sa odlišujú, čím vzniká široká paleta druhov syrov s rôznym zložením, dobou zretia, s rôznym povrchom, konzistenciou a pod.

Hlavné technologické zásady výroby prírodných  syrov sú nasledovné:

 • kvalitatívny výber a príjem mlieka na mliekareň, kontrola kvality
 • pasterizácia mlieka (nižšia teplota), úprava obsahu tuku odstreďovaním
 • príprava mlieka na syrárskej vani – teplota sýrenia, obsah vápenatých solí a prídavok mliekarských a syrárskych čistých kultúr
 • enzymatické zrážanie mlieka syridlom (primárna a sekundárna fáza )
 • spracovanie syreniny – krájanie, miešanie, vytužovanie, úprava kyslosti vodou
 • odpustenie srvátky, formovanie syreniny do foriem, odkvapkávanie, lisovanie
 • prekysávanie syra, otáčanie, vyberanie z foriem
 • solenie syrov v soľnom kúpeli, alebo na sucho
 • zretie syrov v zrecích pivniciach
 • ošetrovanie povrchu, resp. ich balenie
 • kontrola kvality, spotrebiteľské balenie syrov, expedícia.
PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...