logo

•• Suroviny ••


Prevažná väčšina surovín spracovávaných potravinárskym priemyslom pochádza z poľnohospodárskej produkcie. Primárne produkty rastlinnej a živočíšnej výroby sú rôznymi technologickými postupmi upravené do formy vhodnej na spotrebu ako potraviny (mlieko, mliečne výrobky, spracované ovocie a zelenina), alebo sú spracovávané na produkty, ktoré sú surovinami pre ďalšiu potravinársku výrobu (múka, slad, cukor). Vedľajšími produktmi zo spracovania surovín môžu byť aj suroviny pre iné výroby ako potravinárske (napr. melasa). Veľmi dôležitou a nenahraditeľnou surovinou je voda. Medzi suroviny patria aj  prídavné látky, ktoré sa do výrobku pridávajú v malom množstve, ale významne ovplyvňujú technologické, senzorické alebo nutričné vlastnosti potravín (napr. farbivá, sladidlá, emulgátory atď.). Požiadavky na surovinu (technologické, hygienické, senzorické a nutričné) sa odvodzujú od požiadaviek na finálny výrobok - dostatok kvalitných surovín je základom pre výrobu kvalitných potravín. Zvláštnu skupinu surovín tvoria suroviny označované ako bioprodukty. Ide o suroviny, ktoré boli vyprodukované podľa oficiálne definovaných zásad ekologického poľnohospodárstva.

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...