logo
•• Obaly potravín •• Funkcie obalov potravín: ochranná - ochrana výrobku pred škodlivými vplyvmi a zábrana nežiaduceho účinku vlastností výrobku na okolie, racionalizačná - vytvorenie vhodnej jednotky na manipuláciu, prepravu, skladovanie, predaj a 
•• Obezita •• Obezita, tučnota (lat. obēsus – tučný; ob- = okolo, edere = jesť) alebo adipozita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej, ak je príjem energie väč&scaro
•• Ochorenia z otravín •• Chorenia z potravín (alimentárne ochorenia) rozdeľujeme na infekcie a otravy, ktoré sa ďalej delia na toxoinfekcie a intoxikácie. Infekcie - sú nákazlivé ochorenia vyvolané nákazlivým (patogénnym) mikroorganizmom (baktério
•• Ochratoxíny •• Ochratoxín A (OTA) patrí medzi významné mykotoxíny. Okrem ochratoxínu A sa vyskytuje aj ochratoxín B,C, a D. Najdominantnejším z nich je OTA. Na produkcii OTA sa podieľajú predovšetkým dva rody plesní – Aspergillus a Penicillium. O
•• Odpady a obaly •• V minulosti sa u nás používal zabehnutý systém balenia potravín založený na vratných fľašiach a obaloch z voskovaného papiera, v spotrebiteľskom správaní konzumentov však nastali zmeny v prospech ťažko recyklovateľ
•• Olovo •• Olovo (lat. Plumbum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Pb. Olovo patrí medzi ťažké kovy s nízkym bodom tavenia, je to kujný kov odolný voči korózii (na povrchu sa vytvorí vrstvička oxidov, ktoré zabra
•• Omega-3 mastné kyseliny •• V celej skupine polynenasýtených tukov existujú dve dôležité podskupiny mastných kyselín omega-3 a omega-6. Rastlinné oleje obsahujú mnoho omega-6 mastných kyselín a väčšina Európanov ich získava v potrave v dos
•• Oxid uhličitý •• Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka (CO2). Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Vzniká ako pr
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...