logo

•• CEFF ••

Cieľom projektu CEFF (Certified E-Friendly Food) je umožniť spotrebiteľom ľahšie sa zorientovať pri výbere potravín a tým im pomôcť znížiť spotrebu nežiadúcich chemických prísad. Logo CEFF nájdete iba na potravinách, ktoré neobsahujú najviac sledované éčka, medzi ktoré zaraďujeme konzervanty, umelé farbivá, sladidlá a glutamany. Tieto éčka sú pre náš organizmus záťažou, ľudské telo ich nepotrebuje, iba ich toleruje a nevie ich spracovať. U citlivejších jedincov môžu spôsobovať zdravotné problémy.

Logo sa udeľuje nezávislou inštitúciou a riadi sa jasnými transparentnými pravidlami.

Logo je nediskriminačné a možu ho získať potravinárke výrobky všetkých kategórií akéhokoľvek výrobcu, bez rozdielu trhového podielu či krajiny pôvodu.

Dôvody PREČO nakupovať potraviny s logom CEFF

  • máte istotu absencie konzervantov, umelých farbív, sladidiel a glutamanov
  • nejde o propagáciu jedného výrobcu či lobistickej skupiny, logo sa udeľuje plošne a ponúka sa všetkým výrobcom, ktorí splnia požadované kritériá zloženia potravín v oblasti éčok
  • znížíte objem chémie prijímaný v strave a urobíte niečo pre svoje zdravie a zdravie vašej rodiny
  • podporíte osvetu a zapojíte sa do diskusie týkajúcej sa problematiky používania éčok v potravinách
  • budete sa podieľať na motivácii výrobcov nahradzovať najviac sledované éčka inými, zdraviu prospešnými látkam
PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...