logo

•• Obezita ••

Obezita, tučnota (lat. obēsus – tučný; ob- = okolo, edere = jesť) alebo adipozita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. Príčinou je najčastejšie kombinácia väčšieho energetického príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, psychických vplyvov a spôsob výživy v detstve. Málokedy ide o jednotlivú konkrétnu príčinu, ako depresia alebo endokrinologické ochorenie.

Obezita vzniká a udržiava sa počas nadmernej dlhodobej pozitívnej energetickej bilancie. Rizikové faktory pre vývoj obezity sú predovšetkým vysokoenergetická strava, nízka telesná aktivita, prispôsobenie sa sedavému spôsobu života a nepravidelné stravovanie. Jednoducho povedané ide o vyšší energetický príjem ako je energetický výdaj, pričom nadbytočné kilokalórie sa ukladajú ako tukové zásoby.

V priebehu života každého jedinca môžeme vytipovať tzv. rizikové obdobia pre vznik obezity, kde pravdepodobnosť, že priberieme sa mnohonásobne zvyšuje. Medzi takéto rizikové periódy patrí obdobie dospievania (hlavne u dievčat), obdobie tehotenstva a následné obdobie, menopauza, stop fajčeniu a užívaniu liekov, ktoré môžu ovplyvňovať telesnú hmotnosť. S rozvojom obezity súvisia aj obdobia, ktoré sú spojené so zmenou stravovacích a pohybových návykov, napr. nástup do zamestnania alebo zmena zamestnania, rodinné alebo pracovné problémy, ukončenie športovej činnosti, dlhodobé ochorenie, úrazy.

Obezita nie je problém nespokojnosti s vlastným vzhľadom či problém šiat, ktoré nám nesadnú. Obezita je predovšetkým choroba, ktorá je rizikom pre vznik ďalších vážnych ochorení.

Dôsledkom obezity sú:

  • Závažné metabolické a obehové ochorenia - ischemická choroba srdca a infarkt myokardu, ateroskleróza mozgových tepien a cievna mozgová príhoda, porušená glukózová tolerancia a diabetes mellitus 2. typu.
  • Zvýšený krvný tlak.
  • Zvýšená hladina cholesterolu a tuku v krvi.
  • Gynekologické problémy, neplodnosť.
  • Žlčníkové kamene.
  • Niektoré typy nádorov (hlavne karcinóm prsníka, prostaty a hrubého čreva).
  • Opakované krátke zástavy dýchania (syndróm spánkového apnoe).
  • Ochorenie pohybového aparátu - zvýšená mechanická záťaž vedie ku vzniku artrózy bedrových, kolenných a členkových kĺbov.
  • Kožné komplikácie - ekzémy a mykózy, celulitída.
  • Psychosociálne komplikácie - spoločenská diskriminácia, nízke sebavedomie, depresie, úzkosti, poruchy príjmu potravy (nočné jedenie, bulímia).
PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...