logo

•• Metanol ••

Metanol (tiež metylalkohol, karbinol, drevný lieh) je najjednoduchší alifatický alkohol. Sumárny vzorec je CH3OH. Je to bezfarebná, alkoholicky zapáchajúca kvapalina, neobmedzene miešateľná s vodou. Je tekutý, horľavý a veľmi jedovatý.

Metanol sa prirodzene nachádza v organizme ľudí a zvierat, ako aj v rastlinách. Je prirodzenou zložkou krvi, moču, slín a vydychovaného vzduchu. Zdrojom metanolu v organizme sú jednak metabolické procesy, jednak potrava

Metanol sám o sebe nie je priamo toxický. V tele sa však pôsobením enzýmov alkoholdehydrogenáza a aldehyddehydrogenáza metabolizuje na kyselinu mravčiu, ktorá poškodzuje zrakový nerv a spôsobuje opuchy sietnice a acidózu, vedúcu až k smrti.

Metanol sa používa aj ako denaturačné činidlo technického etanolu.

V chemickom priemysle sa metanol používa ako východisková surovina pri výrobe mnohých organických látok, vrátanie viacerých liečiv, je zložkou rozpúšťadiel a spotrebných výrobkov ako sú laky, nátery, riedidlá, čistiace roztoky, nemrznúce zmesi, lepidlá, používa sa aj ako alternatívne palivo pre spaľovacie motory a na denaturáciu technického etanolu.

V minulosti sa pripravoval destiláciou dreva za sucha, odtiaľ pochádza aj starší triviálny názov drevný lieh. Metanol sa vyrába hydrogenáciou oxidu uhoľnatého za vysokého tlaku a teploty (okolo 350 °C) a prítomnosti katalyzátora (zmes oxidu chromitého a oxidu zinočnatého).

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...