logo
•• Helicobacter pylori ••   Helicobacter pylori (Hp) je baktéria, ktorá infikuje organizmus človeka. Popri zubnom kaze (Streptococcus mutans) patrí medzi najčastejšie infekcie vôbec. Infekcia Hp patrí vo svete medzi časté, aj keď jej šírenie nie je celkom objasnené. Jej roz&sc
•• Heterocyklické amíny ••   Heterocyklické amíny sú látky s mutagénnym a karcinogénnym potenciálom, ktoré vznikajú pri tepelnom opracovaní potravín (v rozmedzí 100 – 800 °C) obsahujúcich dusíkaté komponenty
•• Histamín •• Histamín patrí medzi biogénne amíny. Biogénne amíny sú nízkomolekulárne organické zásady, ktoré sú prítomné vo všetkých živých organizmoch. Histamín vzniká bakteriálnym odbúran&
•• Hliník ••   Hliník (po lat. aluminium) je chemický prvok, ktorý má značku Al a protónové číslo 13. Patrí medzi kovy s nízkou hustotou. Hliník je tretí najrozšírenejší prvok v zemskej kôre (8,13 %). Väčšie zas
•• Hlodavce ••   Hlodavce (Rodentia) sú zrejme najrozšírenejšími cicavcami. Jednotlivé druhy sa vyskytujú takmer vo všetkých klimatických pásmach Zeme. Za škodcov bývajú považované tie druhy, ktoré spôsobujú svojou existe
•• Hodnotenie rizika •• Hodnotenie rizika je pre účely Codex Alimentarius (zbierka medzinárodne uznávaných štandardov, praktických postupov, smerníc a ďalších doporučení, vzťahujúcich sa na bezpečnosť potravín) definovaný ako „vedecky založený proce
•• Hygiena predaja potravín •• Hygienu predaja potravín upravuje zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Paragraf 12 (Predaj potravín) okrem iných ustanovení uvádza, že ten, kto potraviny predáva: zodpovedá za zdravot
•• Hygienická prax •• Správna hygienická prax je súčasťou správnej výrobnej praxe a spolu tvoria celok umožňujúci zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín. V Slovenskej republike upravuje zásady správnej výrobnej praxe druhá časť 8. hlava Potrav
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...