logo
•• Mastné kyseliny •• Mastné kyseliny sú kyseliny viazané v lipidoch (tukoch). V biochémii sa týmto názvom označujú vyššie monokarboxylové kyseliny. Mastné kyseliny sa delia podľa rôznych kritérií, napríklad podľa dĺžky reťazca alebo nas&yac
•• Maximálne limity rezíduí •• Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín sú zvyšky účinných látok prítomných v rastlinách alebo na rastlinách alebo ich produktoch alebo v životnom prostredí vznikajúce pri používaní p
•• Melanín •• Melanín je pigment, tmavé farbivo produkované melanocytmi. Od prítomnosti melanínu závisí sfarbenie kože, srsti, očí a pod. Melanín chráni pokožku pred účinkami ultrafialového slnečného žiarenia. Nachádza sa v rastlinách.
•• Metabolizmus •• Metabolizmus je súbor reakcií prebiehajúcich v bunke (organizme) zabezpečujúci premenu látok pri získavaní energie, tvorbe potrebných látok a odbúravaní nepotrebných látok, výmene látok s okolím, raste a rozmnožovan&iacut
•• Metanol •• Metanol (tiež metylalkohol, karbinol, drevný lieh) je najjednoduchší alifatický alkohol. Sumárny vzorec je CH3OH. Je to bezfarebná, alkoholicky zapáchajúca kvapalina, neobmedzene miešateľná s vodou. Je tekutý, horľavý a veľmi jedovatý. Metanol
•• Mikrobiologické požiadavky •• Potraviny musia spĺňať mikrobiologické požiadavky do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do dátumu ich spotreby. Kritéria bezpečnosti potravín musia byť splnené tak v procese výroby potravín ako aj po jeho skončení a po umiestn
•• Minerálne látky •• Minerálne látky sú anorganické látky obsiahnuté v tele len v malých množstvách. Celkovo tvoria 3-4 percentá telesnej váhy. Viac než 60 rôznych minerálov v tele sa skladá z 22 dôležitých prvkov. Podľa množstva,
•• Minerálne oleje •• Minerálne oleje patria medzi jednu z najviac sledovaných chemických látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na všetko živé.  Oleje sú tekuté organické zlúčeniny mastnej povahy. Sú špecificky ľahšie ako voda, vo v
<< predchádzajúce | 1 | 2 |
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...